WWF: Czyste technologie węglowe nie uratują klimatu

14 kwietnia 2016, 12:00 Alert

(WWF Polska)

Najnowszy raport pokazuje, że nawet najbardziej wydajne elektrownie węglowe nie pozwolą na osiągnięcie celów klimatycznych. 

Światowi przywódcy szykują się do podpisania uzgodnionego porozumienia klimatycznego z Paryża z ubiegłego roku. Jednocześnie nowo opublikowany raport Ecofys wskazuje na to, że każda kolejna elektrownia węglowa będzie wykolejać ustalony międzynarodowy cel powstrzymania ocieplenia się klimatu powyżej 1,5°C czy nawet 2°C sprzed industrializacji.

– Przyszłość elektrowni węglowych, nawet tych ‘wydajnych’ wygląda marnie ze względu na konieczność drastycznych redukcji emisji CO2 w sektorze energetycznym jeśli chcemy ograniczyć ocieplenie do 2°C, już nie mówiąc o celu 1,5°C  zaakceptowanym w Paryżu – skomentował David de Jager, Główny Doradca w Ecofys.

– Ten raport obala doniesienia z sektora węglowego i rządów np. Japonii, Niemiec, Korei Południowej czy Polski, że wysokosprawne elektrownie węglowe są spójne z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Jest klarowne, że w świecie po porozumieniu paryskim po prostu nie ma miejsca dla węgla niezależnie jak „wydajnego” – powiedział Sebastien Godinot, ekonomista europejskiego buira WWF, które zleciło prace nad raportem.

Zgodnie z zaleceniami Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC), emisje z globalnego sektora elektro-energetycznego muszą zostać szybko zredukowane i być blisko zera do roku 2050 roku jeśli chcemy pozostać na ścieżce ocieplenia poniżej 2°C.

Nawet jeśli wszystkie elektorwnie korzystałyby z najnowszych technologii – tzw. „wysokosprawne, niskoemisyjne” (ang. high efficiency low emissions – HELE) – emisje z sektora i tak przekroczyłyby rekomendowane pułapy. Dowodzi temu Raport Ecofys „Niekompatybilność wysokosprawnych i niskoemisyjnych technologii węglowych ze scenariuszami 2°C”.

WWF podsumowuje, że rządy muszą natychmiast zakończyć wspieranie węgla z pieniędzy publicznych i założyć cel globalnego odejścia od energetyki węglowej do roku 2050, by zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatu.

Konkluzje zostały sformułowane na podstawie scenariuszy IPCC i  Międzynarodowej Agencji Energii. Obecnie 2300 nowych elektrowni węglowych – 1400 GW mocy – jest planowanych na całym świecie.