Wzrastają przewozy Cargo na Lotnisku Chopina

29 kwietnia 2016, 14:30 Alert

(Lotnisko Chopina)

W pierwszym kwartale 2016 Lotnisko Chopina obsłużyło o prawie 14 proc. więcej cargo niż w analogicznym okresie roku 2015. Łączna waga przewiezionych od stycznia do marca towarów to prawie 15 tys. ton.

W ruchu krajowym waga przewożonego cargo była na poziomie 130 ton (wzrost o 3,2 proc. rdr). W ruchu międzynarodowym wzrost wyniósł 13,7 proc. – z 12,9  do 14,6 tys. ton. Więcej towarów jest importowanych do Polski niż eksportowanych: w przylotach obsłużonych zostało 8,3 tys. ton, w odlotach – 6,4 tys. ton.

Masa przewiezionego cargo w tonach w okresie styczeń-marzec 2016, w podziale na ruch krajowy i międzynarodowy oraz przylot/odlot i zmiana % w stosunku do analogicznego okresu roku 2015.

Odloty
Styczeń-Marzec
2016
Przyloty
Styczeń-Marzec
2016
Razem
Styczeń-Marzec
2016
Odloty
Styczeń-Marzec
2015
Przyloty
Styczeń-Marzec
2015
Razem
Styczeń-Marzec
2015
Zmiana % 2016/2015
OGÓŁEM 6450,3 8332,6 14 782,9 6 119,7 6 893,1 13 012,8 13,6%
LOTY MIĘDZYNARODO-WE 6 366,2 8286,2 14 652,5 6 032,1 6 854,4 12 886,5 13,7%
LOTY KRAJOWE 84 46,3 130,3 87,6 38,7 126,3 3,19%

Najpopularniejsze kierunki przewozów cargo z i do Warszawy wg wielkości wolumenu: Kolonia (2,5 tys. ton), Lipsk (2,2 tys. ton), Dubaj (1,8 tys. ton), Nowy Jork (1,3 tys. ton) i Chicago (1 tys. ton).

Pięć najpopularniejszych destynacji pod względem ilości przewiezionego cargo (przylot i odlot) w okresie styczeń-marzec 2016, masa cargo w tonach oraz zmiana % w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015:

 


Styczeń-Marzec 2016 Styczeń-Marzec 2015 Zmiana % 2016/2015
KOLONIA 2 478,0 934,3 165,2%
LIPSK 2 177,0 1 853,1 17,4%
DUBAJ 1 849,0 1 543,8 19,7%
NOWY JORK 1 327,0 1 571,0 -15,5%
CHICAGO 978,0 1 053,4 -7,2%

Najwięksi przewoźnicy cargo na Lotnisku Chopina wg wielkości przewozów to: PLL LOT (4,9 tys. ton), UPS Airlines (2,8 tys. ton), European Air Transport (2,2 tys. ton), Emirates (1,8 tys. ton), TNT Airways (0,7 tys. ton).

Pięciu największych przewoźników pod względem ilości przewiezionego cargo (przylot i odlot) w okresie styczeń-marzec 2016, masa cargo w tonach oraz zmiana % w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015:

 

Styczeń-Marzec 2016  Styczeń-Marzec 2015 Zmiana % 2016/2015
PLL LOT 4 873,0 5 330,0 -8,6%
UPS Airlines 2 829,0 1 331,9 112%
EUROPEAN AIR TRANSPORT 2 172,0 1 856,9 17%
EMIRATES 1 845,0 1 543,8 19,5%
TNT AIRWAYS 699,0 697,9 0,14%