Z Sejmu znika komisja ds. energetyki. Przygotowania do powołania nowego resortu

16 listopada 2015, 16:25 Alert
Sejm RP
Sejm RP

(Kancelaria Sejmu/Teresa Wójcik/Wojciech Jakóbik)

Na I posiedzeniu Sejmu VIII kadencji Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia zmian w Regulaminie Sejmu, posłowie w głosowaniu zdecydowali  o zmianie zakresu prac niektórych stałych komisji sejmowych. Proponowane i przyjęte zmiany wynikają ze zmian, które wprowadzi nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej.

Jedną z najważniejszych jest powołanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

W uzasadnieniu czytamy, że do tej Komisji będą należeć „sprawy polityki energetycznej Państwa, w tym funkcjonowania otwartego  zintegrowanego rynku  energii oraz mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Państwa. A także sprawy gospodarki surowcami mineralnymi o charakterze paliw kopalnych”.

Do tej Komisji należą będą również sprawy przekształceń własnościowych, w tym głównie sprawy sektora państwowego oraz własności publicznej w gospodarce.

Nie zmieniono liczby Komisji stałych  – nadal będzie ich 29.

Inne zmiany: – Komisja Administracji i Cyfryzacji zostanie przekształcona w Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych. Sprawy dotyczące cyfryzacji zostaną przeniesione do dotychczas istniejącej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, a Komisja Spraw Wewnętrznych zostanie zniesiona.

Rozszerzone zostaną kompetencje Komisji Gospodarki, która przekształci się w Komisję Gospodarki i Rozwoju. Powstanie też nowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Z nieoficjalnych informacji BiznesAlert.pl wynika, że nowelizacja ustawy o działach administracji państwowej może zostać przegłosowana jeszcze na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu RP, które rusza o 18.00. Ta zmiana jest niezbędna do powołania ministerstwa energetyki. Minister bez teki Krzysztof Tchórzewski, który ma stanąć na czele resortu, ma dzięki nowelizacji uzyskać kompetencje niezbędne do pełnego nadzoru nad sektorem energetycznym.