Zachodni eksperci apelują o jedność transatlantycką

13 maja 2016, 09:45 Alert
NATO

(Akademia Transatlantycka)

Grupa badaczy z USA i Europy podkreśla znaczenie jedności i koordynacji odpowiedzi wspólnoty transatlantyckiej na wyzwania asertywnej polityki zagranicznej Rosji. Rekomendacje publikują w raporcie Rosja – Test dla jedności transatlantyckiej wydanym przez Akademię Transatlantycką.

– Zachodnia odpowiedź na rosyjską agresję była faktycznie rozbudowana i efektywna, a jedność Zachodu była kluczowa dla ograniczenia szkód spowodowanych inwazją – ocenił dyrektor Akademii Transatlantyckiej Stephen Szabo. Mimo to, autorzy raportu naciskają, że Rosjanie są niezbędni do rozwiązania problemu wojny w Syrii i niwelowania ryzyka pojawienia się nowych incydentów wojskowych na świecie.

Największym wyzwaniem ma być utrzymanie wspólnej linii krajów zachodnich w politye sankcji wobec Rosji. Niektóre państwa ze względu na niepewność odnośnie przyszłej polityki zagranicznej USA i powolne tempo reform na Ukrainie, naciskają na zniesienie obostrzeń.

Autorami raportu są przedstawiciele instytucji w Niemczech, USA i Polsce. Nasz kraj reprezentuje Marek Menkiszak, kierownik zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. W tekście można znaleźć informacje na temat działań Rosji względem zachodnich polityków.