Zając: Nie zmieniamy przyjętych zasad

16 lipca 2013, 08:42 Drogi

O to w jakim celu GDDKiA opublikowała w zeszłym tygodniu porady dla firm wykonawczych startujących w przetargach drogowych pytamy Lilianę Zając z wydziału informacji i promocji w GDDKiA.

Przewidywalność partnera to najcenniejsza rzecz w biznesie. Dlatego też GDDKiA u progu nowej perspektywy finansowej, w momencie ogłaszania kolejnej tury przetargów, przypomina podstawowe zasady, jakie przyjęła już w 2008 roku – wyjaśnia Zając. Podkreślamy, że nie zmieniamy przyjętych zasad, bowiem zostały one przyjęte po zdefiniowaniu klienta GDDKiA – czyli kierowcy. Mijająca perspektywa pokazała, że zasady te – a właściwie niezmienialność tych zasad nie jest oczywista dla wykonawców. Opublikowany przez nas 10 lipca „poradnik dla wykonawców” jest więc jedynie przypomnieniem zasad, które obowiązują od kilku lat. Przypominaliśmy o nich m.in. w czerwcu 2012 roku na łamach strony internetowej GDDKiA.

Wg Liliany Zając zmiany w podstawowych zasadach nie nastąpią: tj. w egzekwowaniu jakości, terminowości i dbaniu by była jak największa konkurencja. A wszystko sprowadza się do retorycznego pytania – co to byłby za wolny rynek, gdyby inwestor faworyzował jednego partnera kosztem drugiego?

Zając twierdzi dalej, że wiele zmieniło się w porównaniu z postępowaniami w poprzedniej perspektywie – przede wszystkim wprowadzone na wniosek przedstawicieli wykonawców, którzy od kilku miesięcy wraz z przedstawicielami GDDKiA w grupach roboczych pracują nad zmianami. Ułatwienie w realizacji kontraktów nastąpiło już w poprzednich latach – wprowadziliśmy waloryzację, która mogłaby być wprowadzona już w 2008 r., gdyby wówczas branża określiła taką potrzebę podczas wielokrotnie przeprowadzanych wówczas konsultacji. Teraz waloryzacja jest powszechnie stosowana. Podobnie jak zaliczki za materiały, przedpłaty oraz wcześniejsze płatności. To też zabezpieczenie interesów podwykonawców w umowach z generalnymi wykonawcami.
Przedstawicielka GDDKiA reasumuje: zasady opisanie w poradniku gwarantują, że klient GDDKiA otrzyma dobrą jakościowo drogę, za europejską cenę, z gwarancją, która nie pozwoli płacić mu za zaniedbania wykonawcy.