Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku – podpisanie umowy sprzedaży udziałów

27 lipca 2015, 12:45 Energetyka
Zdjęcie: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Zdjęcie: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Minister Skarbu Państwa informuje, że w dniu 24 lipca 2015 roku została podpisana umowa sprzedaży 717 udziałów należących do Skarbu Państwa, stanowiących 1,79% w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na rzecz Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie.

Sprzedaż udziałów nastąpiła w trybie art. 33 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747), w wyniku realizacji postanowień umowy sprzedaży udziałów spółki Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zawartej w dniu 13 października 2010 roku pomiędzy Skarbem Państwa a Elektrownią Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie.

Zbycie należących do Skarbu Państwa udziałów Spółki zakończyło proces prywatyzacji Spółki.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa