ZE PAK rezygnuje z odkrywki Ościsłowo

23 września 2020, 18:45 Alert
Elektrownia Pątnów należąca do ZE PAK. Fot Mirosław Perzyński
Elektrownia Pątnów należąca do ZE PAK. Fot Mirosław Perzyński

Raport bieżący ZE PAK informuje, że ta firma rezygnuje z budowy odkrywki złoża węgla brunatnego Ościsłowo. Ministerstwo klimatu pozostawiło decyzję w sprawie jej i odkrywki Złoczew inwestorom. W drugim przypadku chodzi o Polską Grupę Energetyczną.

– Dotychczasowy zakładany model działalności przewidywał wykorzystanie obecnie eksploatowanych odkrywek oraz uzyskanie koncesji na eksploatację perspektywicznego złoża Ościsłowo. Obecnie bazowy scenariusz przewiduje korzystanie jedynie z już eksploatowanych odkrywek i brak eksploatacji złoża Ościsłowo – tłumaczy ZE PAK. – Kluczowymi dla podjęcia tej decyzji okolicznościami były czynniki zewnętrzne negatywnie oddziaływujące na zyskowność produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego, a w szczególności rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, którą to tendencję może wzmocnić zaproponowane przez Komisję Europejską w ubiegłym tygodniu podniesienie z 40 do 55 procent celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 roku.

– Zasadniczy wpływ na tę decyzję ma również rosnący import energii elektrycznej do Polski, powodujący presję na poziom cen energii elektrycznej na hurtowym rynku energii w Polsce. Zgodnie z deklaracjami Polskich Sieci Elektroenergetycznych techniczna zdolność importu energii będzie przyrastać w kolejnych latach z uwagi na udział Polski w postępującej harmonizacji wspólnotowego rynku energii elektrycznej w ramach mechanizmu łączenia rynków (market coupling) – tłumaczy spółka. – Oznacza to, że przy obecnie rozpatrywanym scenariuszu, z uwagi na zasobność złóż, skróceniu uległ okres eksploatacji elektrowni Pątnów I oraz elektrowni Pątnów II. Skrócenie okresu eksploatacji oznacza z jednej strony konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów, pomniejszających bieżące wyniki finansowe, jednak z drugiej strony w ocenie Spółki zmniejsza ekspozycję na różnego rodzaju ryzyka w coraz większym stopniu towarzyszące działalności wysokoemisyjnej, zwłaszcza w dłuższej perspektywie.

ZE PAK/Wojciech Jakóbik