ZE PAK wyda dużo mniej na inwestycje

22 marca 2016, 11:15 Alert

(CIRE)

W ubiegłym roku Grupa ZE PAK wydała na inwestycje 418 mln zł, to o prawie 40 proc. mniej niż rok wcześniej, a w tym roku grupa zamierza wydać na ten cel kwotę kilkukrotnie niższą. Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z Grupy ZE PAK w 2015 r. wyniosły 418 mln zł wobec 696 mln zł rok wcześniej.

Głównym realizowanym projektem inwestycyjnym, podobnie jak w poprzednim roku, były prace modernizacyjne w Elektrowni Pątnów I, które – zgodnie z pierwotnymi założeniami – miały objąć 4 bloki o mocy 200 MW każdy. W 2015 r. zakończono modernizację bloków 1 i 2. Urządzenia do komercyjnej eksploatacji weszły w styczniu 2016 r.

Jednocześnie ZE PAK zdecydował o wstrzymaniem modernizacji bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów. W tej sytuacji zarząd spółki zakłada istotne ograniczenie wydatków inwestycyjnych w 2016 r. w porównaniu z poprzednimi latami – do około 50 mln zł w segmencie Wytwarzanie i około 60 mln zł w segmencie Wydobycie.
– Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację na rynku wytwarzania energii, wstrzymaliśmy modernizację bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów. Decyzję o wznowieniu prac podejmiemy dopiero wówczas, gdy uzyskamy potwierdzenie, że zostaną wprowadzone takie rozwiązania systemowe, które zagwarantują ekonomiczną opłacalność funkcjonowania bloków konwencjonalnych. Jednocześnie chcielibyśmy utrzymać gotowość współfinansowania dla tej inwestycji w postaci kredytu inwestycyjnego udzielonego przez konsorcjum banków w 2014 r. Rozmowy z bankami na ten temat trwają – powiedział prezes Aleksander Grad.

Jednocześnie spółka zapewnia, ze przygotowania do planowanej budowy bloku gazowo-parowego w Koninie są bardzo zaawansowane i w najbliższym czasie zarząd ma podjąć ostateczną decyzję o realizacji tej inwestycji. Aktualnie trwa przetarg mający na celu wyłonienie potencjalnych wykonawców planowanej jednostki.