Zespół kryzysowy w resorcie aktywów zbada przyczyny niewystarczających zapasów węgla w Polsce

22 grudnia 2021, 19:30 Alert
węgiel węglokoks
Węgiel. Fot. Węglokoks

Maciej Małecki stanie na czele zespołu kryzysowego do spraw monitorowania zagrożeń w sektorze elektroenergetyki i gazu. Poseł i wiceminister aktywów państwowych został powołany zarządzeniem szefa jego resortu, czyli Jacka Sasina. Nowy zespół zbada przyczynę niewystarczających zapasów węgla.

Zespół jest powołany zarządzeniem z 22 grudnia. Ma monitorować zagrożenia w elektroenergetyce spowodowane niskim poziomem zapasów, identyfikować przyczyny niskich zapasów, monitorować ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii oraz rynkach zagranicznych, a także rekomendować działania mające przeciwdziałać zagrożeniom na rynku energii.

W skład zespołu wejdą takżę Piotr Pyzik odpowiedzialny za reformę górnictwa oraz dyrektorzy poszczególnych departamentów MAP.

Energetyka cierpi na niewystarczające zapasy węgla w pobliżu elektrowni nim opalanych. To jedna z przyczyn części nieplanowanych wyłączeń bloków energetycznych ograniczających moc dostępną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, tymczasem zapotrzebowanie rośnie przez wzrost aktywności gospodarczej wraz z poluzowaniem restrykcji pandemicznych oraz chłodną aurą w grudniu 2021 roku.

Wojciech Jakóbik