Zięba: Czas na walkę z biurokracją w sektorze łupkowym

27 sierpnia 2014, 12:30 Energetyka

– Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW) podczas trwających od blisko trzech lat prac nad prawem regulującym rynek poszukiwań i wydobycia w Polsce, wielokrotnie angażowała się w dialog z polskim Rządem i Parlamentem w celu przedstawienia i wyjaśnienia obaw branży dotyczących proponowanych przepisów. Od początku procesu legislacyjnego, gdy liczyliśmy na wypracowanie zupełnie nowych, dedykowanych branży aktów prawnych, aż do chwili jego zakończenia, OPPPW formułowała i przedstawiała regulatorom optymalne, z punktu widzenia branży, rozwiązania sprzyjające inwestycjom i inwestorom – informuje OPPPW w swoim najnowszym komunikacie.

Branża z zadowoleniem przyjmuje wiele kwestii uwzględnionych w finalnie uchwalonej wersji nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Za szczególnie istotne OPPPW uznaje rezygnację z koncepcji powołania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE), który obligatoryjnie uczestniczyłby we wszystkich nowych inwestycjach, wprowadzenie koncesji łącznej oraz uwzględnienie okresu przejściowego pomiędzy koncesjami obowiązującymi a wprowadzanymi na nowych zasadach – podaje Organizacja.

– Niestety, nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego nie uwzględnia koniecznych z punktu widzenia branży zmian przepisów wynikających z innych ustaw (znajdujących się poza kompetencjami Ministerstwa Środowiska), a będących powodem wielu utrudnień natury administracyjnej, co bezpośrednio przekłada się na znaczne wydłużenie procesu uzyskiwania pozwoleń na inwestycje (w Polsce trwa on średnio blisko rok, podczas gdy np. w Pensylwanii podobne procedury zajmują ok. 45 dni) – wskazuje Marcin Zięba z OPPPW.

OPPPW wierzy, że rozwiązania zaproponowane przez Organizację, ale nie uwzględnione przez regulatora, mogłyby przyspieszyć proces poszukiwawczy oraz wzmocnić zaufanie inwestorów zagranicznych do Polski. OPPPW oceni uchwalone przepisy w praktyce, podczas działalności prowadzonej przez firmy członkowskie na posiadanych przez nie obszarach koncesyjnych.
Przyjęcie nowego Prawa podatkowego (Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym) kończy długotrwały proces legislacyjny. Uchwalone przepisy wprowadzają nowe podatki, które w połączeniu z innymi opłatami wynikającymi ze nowelizowanego Prawa geologicznego i górniczego, prawdopodobnie uczynią system fiskalny bardziej złożonym, utrudniając działalność biznesową w Polsce m.in. poprzez wprowadzenie nowych obowiązków raportowania dla firm znajdujących się we wstępnej fazie poszukiwań gazu z łupków. Za pozytywny sygnał można uznać odłożenie obowiązku podatkowego do 2020 roku dla firm pozostających w fazie poszukiwań (nie produkujących jeszcze gazu), ale te same przepisy wprowadzają jednocześnie kosztowny i czasochłonny system raportowania podatkowego w trybie miesięcznym już od 2016 roku – możemy przeczytać w komunikacie OPPPW.

– W związku z zakończeniem prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz prac nad Ustawą o specjalnym podatku węglowodorowym, OPPPW zamierza skupić się na wskazaniu kwestii biurokratycznych, którymi zdaniem branży, powinien teraz zająć się Rząd – informuje Zięba.