Zięba: Dokonamy przeglądu nowego projektu ustawy łupkowej

13 marca 2014, 11:26 Energetyka

Dyrektor Generalny Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego chwali przyjęcie nowelizacji prawa geologicznego i górniczego przez rząd.

– Branża poszukiwawczo-wydobywcza z zadowoleniem przyjmuje deklaracje Premiera dotyczące likwidacji barier biurokratycznych i utrudnień proceduralnych w celu przyspieszenia procesu poszukiwania polskiego gazu łupkowego – ocenia Michał Zięba.

– Doceniamy również odstąpienie od koncepcji powoływania NOKE, a także wprowadzenia w nowelizacji Prawa Geologicznego i Górniczego jednej, łącznej koncesji. Mamy nadzieję, że rozwiązania zaproponowane przez Rząd przyczynią się do przyspieszenia, a tym samym szybszego zakończenia fazy poszukiwań gazu z łupków. Firmy zrzeszone w OPPPW dokonają przeglądu nowego, zaakceptowanego przez Radę Ministrów, projektu ustawy – zapowiada przedstawiciel branży.