Jest układ o zielonym Trójkącie Weimarskim

23 maja 2024, 16:45 Alert

Polska, Francja i Niemcy wpisały budowę zielonego Trójkąta Weimarskiego do priorytetów koordynacji polityki między nimi.

Annalena Baerbock i Radosław Sikorski. Fot. MSZ.
Annalena Baerbock i Radosław Sikorski. Fot. MSZ.

Ministrowie spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego zawarli porozumienie o tematyce współpracy zwanej Agendą Weimarską, w ramach której jednym z filarów jest dyplomacja klimatyczna.

Organizacja Germanwatch promująca ideę takiej współpracy apeluje o przygotowanie konkretnych planów działania na rzecz ochrony klimatu na styku Polski, Francji oraz Niemiec. Dokumenty przyjęte w Weimarze przez MSZ tych krajów zakładają przyspieszenie dekarbonizacji dzięki współpracy na rzecz innowacji oraz inwestycji.

Germanwatch / Wojciech Jakóbik

Apel o zielony Trójkąt Weimarski do przebudowy Europy