Ministerstwo Środowiska: koncesja Przemyśl będzie przedłużona na czas

19 czerwca 2019, 16:45 Alert
Złoże Przemyśl. Odwiert eksploatacyjny 291- K.  Fot. BiznesAlert.pl
Złoże Przemyśl. Odwiert eksploatacyjny 291- K. Fot. BiznesAlert.pl

Wydanie decyzji w sprawie zmiany koncesji na wydobycie gazu ziemnego z części złoża Przemyśl oraz złoża Buszkowiczki przewidywane jest przed 27 czerwca 2019 roku – zapewnia ministerstwo środowiska w komentarzu dla BiznesAlert.pl. PGNiG stara się o jej wydłużenie.

Wydłużenie obowiązywania nowej koncesji na czas

Koncesja na wydobycie gazu ziemnego z części złoża Przemyśl oraz złoża Buszkowiczki ważna jest do 27 czerwca 2019 roku. Wniosek o zmianę koncesji został złożony przez PGNiG 31 stycznia 2019 roku.Resort zapewnia, że postępowanie w sprawie zmiany koncesji na wydobycie gazu ziemnego z części złoża Przemyśl oraz złoża Buszkowiczki jest już na końcowym etapie. – W drodze obwieszczenia zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania wyjaśniającego, zapewniono im możliwość zapoznania się z aktami postępowania, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie przewidywane jest przed 27 czerwca 2019 roku – podaje resort środowiska.

Błędy formalne według MŚ

Resort podaje jednak także, że wniosek PGNiG zawierał „liczne braki formalne”. Wszystkie braki formalne we wniosku zostały uzupełnione przez spółkę dopiero 9 maja 2019 roku. – Organ koncesyjny mógł podjąć czynności w postępowaniu, w tym zawiadomić w drodze obwieszczenia wszystkie strony o wszczęciu postępowania oraz wystąpić do organów współdziałających, dopiero na podstawie kompletnego wniosku koncesyjnego, tj. po 9 maja 2019 roku – tłumaczy ministerstwo środowiska.
Resort pisze dalej, że należy podkreślić, że czas trwania postępowań zależy przede wszystkim od kompletności i jakości składanych wniosków. -Składane wnioski, obarczone brakami formalnymi, uniemożliwiają organowi koncesyjnemu wszczęcie postępowania i wystąpienie do właściwych organów współdziałających o uzgodnienie projektu rozstrzygnięcia. Zwracamy przy tym uwagę, że przepisy regulujące postępowania koncesyjne przewidują udział w nich również innych organów (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, minister właściwy ds. gospodarki złożami kopalin itp.), bez których stanowiska organ koncesyjny nie może wydać decyzji w sprawie. Organy współdziałające mają 14 dni na zajęcie stanowiska w przedmiocie uzgodnienia projektu rozstrzygnięcia. Dodatkowo przepisy przewidują również zapewnienie udziału stron postępowania na każdym jego etapie – wyjaśnia ministerstwo.

PGNiG: Czekamy już ponad 130 dni

Jak mówił na konferencji prasowej prezes PGNiG Piotr Woźniak, koncesja wydobywcza dla złoża Przemyśl nie może być zagrożona, bo jest związana z dużą liczbą umów i kontraktów. – Potrzebujemy przejścia w płynny sposób z jednego okresu na okres, z zezwolenia na zezwolenie – powiedział prezes PGNiG.- Za dwa tygodnie, czyli 27 czerwca, ważność koncesji dla złoża Przemyśl wygasa. Czekamy na jej wydłużenie już ponad 130 dni. Będzie to oznaczać przedłużenie obecnej działalności kopalń i wierceń, rozpoczętych jeszcze w latach 50 – powiedział.

Ponadto, spółka podkreśla w stanowisku przesłanym BiznesAlert.pl, że otrzymała od organu koncesyjnego zawiadomienie o zakończeniu postępowania, co oznacza, że wszystkie wymagane prawem czynności wyjaśniające i dowodowe, w tym uzyskanie stanowisk innych organów, zostały zrealizowane. – Obecnie oczekujemy na wydanie decyzji – podaje PGNiG.Ponadto liczy na to, że w procesie przyznawania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów zostaną wdrożone rozwiązania, które usprawnią dotychczasową procedurę. – Jak zawsze wyrażamy gotowość do współpracy w zakresie wypracowania rozwiązań docelowych dla tego procesu – kwituje.

BiznesAlert.pl