Zmiana na stanowisku Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

12 lutego 2015, 09:33 Alert

(Polska Agencja Żeglugi Powietrznej)

Na wniosek minister infrastruktury i rozwoju, Marii Wasiak premier Ewa Kopacz powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalenie Jaworskiej, dotychczasowej wiceprezes PAŻP. Magdalena Jaworska zastąpiła na tym stanowisku Krzysztofa Kapisa, odwołanego przez premier Ewę Kopacz z funkcji prezesa PAŻP na wniosek minister Marii Wasiak.

Magdalena Jaworska specjalizuje się w planowaniu i realizacji wielomiliardowych inwestycji infrastrukturalnych, kierowaniu instytucjami zarządzającymi i wydatkującymi środki unijne i budżetowe, zarządzaniu zmianą. Od września 2014 r. pełniła funkcję zastępcy prezesa PAŻP ds. Finansowo-Administracyjnych. W latach 2008-2014 jako zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad odpowiadała za realizację największego w historii programu budowy dróg i autostrad o wartości ponad 100 mld zł, współfinansowanego, między innymi, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko oraz w ramach PPP, a także za wdrożenie elektronicznego systemu poboru opłat.