Zmiana w zarządzie Polskiego LNG

15 kwietnia 2015, 21:57 Alert

(Polskie LNG)

W dniu 15 kwietnia 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie(ZWZ) Polskiego LNG S.A.  dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego spółki za poprzedni rok obrotowy.

Jednocześnie w związku z odbyciem ZWZ za poprzedni rok obrotowy oraz  upływem kadencji Członków Zarządu Polskiego LNG S.A., Rada Nadzorcza  podjęła uchwałę o ogłoszeniu konkursu na Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza delegowała dwóch członków Rady Nadzorczej Polskiego LNG S.A. do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

Obowiązki Prezesa Zarządu Polskiego LNG S.A. będzie pełnił Pan Jan Chadam, natomiast obowiązki Wiceprezesa Zarządu Pan Robert Soszyński.