Zmiany w Polskim LNG mają przyspieszyć budowę gazoportu. Człowiek Schetyny w zarządzie

16 kwietnia 2015, 09:25 Alert

(Wirtualny Nowy Przemysł/BiznesAlert.pl)

Próba wodna w zbiorniku terminala LNG w Świnoujściu.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie(ZWZ) Polskiego LNG S.A.  dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego spółki za poprzedni rok obrotowy.

Jednocześnie w związku z odbyciem ZWZ za poprzedni rok obrotowy oraz  upływem kadencji Członków Zarządu Polskiego LNG S.A., Rada Nadzorcza  podjęła uchwałę o ogłoszeniu konkursu na Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

– Dużą słabością projektu było scedowanie nadzorowania nad inwestycją na nową spółkę bez poważnego, bezpośredniego wsparcia politycznego. Od początku sprawę powinien mieć bezpośrednio pod swoim zarządem Gaz-System. To bardzo duża jak na warunki Polski firma, co więcej jej szefowie mają większe wsparcie polityczne niż prezes Polskiego LNG, mogą też szybciej i z większą niezależnością podejmować decyzje biznesowe – komentuje osoba z branży cytowana przez Dariusza Malinowskiego z Wirtualnego Nowego Przemysłu.

Jej zdaniem właśnie to, że Jan Chadam będzie p.o. prezesa lepiej rokuje dla inwestycji. Zdaniem naszego rozmówcy być może nowego prezesa Polskiego LNG poznamy po tym, jak inwestycja będzie już praktycznie gotowa do użytkowania – pisze dziennikarz. „Z pewnością zarząd Gaz-Systemu i rząd staną na przysłowiowych rzęsach, by zostało to zrobione przed jesiennymi wyborami do parlamentu” – dodaje jego rozmówca.

Jak podało Polskie LNG, Rada Nadzorcza delegowała dwóch członków Rady Nadzorczej Polskiego LNG S.A. do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

Obowiązki Prezesa Zarządu Polskiego LNG S.A. będzie pełnił Pan Jan Chadam, natomiast obowiązki Wiceprezesa Zarządu Pan Robert Soszyński.

Jest to człowiek kojarzony z Grzegorzem Schetyną, ministrem spraw zagranicznych. Jak podawał BiznesAlert.pl, gazoportem może wkrótce zarządzać jednoosobowy zarząd. Stery projektu ma przejąć człowiek związany z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną a cała akcja ma być pokłosiem walki politycznej w partii rządzącej Platformie Obywatelskiej. W spekulacjach na ten temat przewija się kilkukrotnie nazwisko Aleksandra Grada związanego z ministrem Schetyną.

Ministerstwo Skarbu Państwa nie skomentowało dotąd doniesień na temat zmian w zarządzie Polskiego LNG.