Zmiany we władzach Agencji Mienia Wojskowego

14 grudnia 2015, 11:10 Alert

(Ministerstwo Obrony Narodowej)

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz odwołał z dniem 8 grudnia br. dotychczasową radę nadzorczą Agencji Mienia Wojskowego i powołał nową.zdjęcie – Zmiany w Agencji Mienia Wojskowego.


W skład nowej rady nadzorczej weszli:

– Paweł Kurtyka – przewodniczący;
– Maciej Przerwa;
– Agnieszka Wieliczko;
– Krzysztof Magierowski;
– Wojciech Dąbrowski – przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
– Emilia Maria Krasoń – przedstawiciel ministra właściwego do spraw skarbu państwa.

W dniu 10 grudnia br. minister Antoni Macierewicz powołał Mateusza Mroza na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego, a w piątek, 11 grudnia br., powierzył mu pełnienie obowiązków prezesa agencji, w związku z odwołaniem ze stanowiska dotychczasowego prezesa AMW Piotra Sadocha.