Żołnierze NSR na ćwiczeniu Dragon-15

16 października 2015, 06:40 Bezpieczeństwo
NSR

Wśród 7 tys. żołnierzy z Polski i krajów sojuszniczych biorących udział w największym tegorocznym ćwiczeniu Wojska Polskiego – Dragon-15 jest też kilkudziesięciu żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.‎ Ich obecność na poligonie w Orzyszu to wzmocnienie potencjału bojowego pododdziałów złożonych z zawodowych żołnierzy.

NSRowcy to rezerwiści, którym wcześniej nadano przydziały kryzysowe zgodne ze specjalnością wojskową w konkretnych jednostkach wojskowych. Żołnierze szkolą się rotacyjnie w jednostkach Wojska Polskiego i pozostają w dyspozycji na wypadek zagrożeń militarnych lub niemilitarnych (np. klęsk żywiołowych) oraz uzupełniają obsadę  jednostek wojskowych w przypadku kryzysu.

Podczas największego tegorocznego ćwiczenia Wojska Polskiego pod kryptonimem Dragon-15, szczególne znaczenie nadane zostało przedsięwzięciom związanym z przygotowaniem sił przed wybuchem kryzysu. Sprawdzono system mobilizacyjny, a jednostki głównego ćwiczącego związku taktycznego 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej wzmocnili żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych pozostający na przydziałach kryzysowych. Podstawowe zadania NSR wynikają z przeznaczenia Sił Zbrojnych i zapewnienia bezpieczeństwa kraju.

Scenariusz ćwiczenia Dragon-15 zakłada eskalację sytuacji kryzysowej pomiędzy dwoma hipotetycznymi państwami, a w rezultacie konflikt o złoża surowców naturalnych i działania zbrojne. W takiej sytuacji niezbędne okazało się wzmocnienie siły i potencjału bojowego Wojska Polskiego przez powołanie na przydziały kryzysowe żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

„Żołnierze NSR wspierają dywizjon wykonując zadania w pododdziale dowodzenia, logistycznym i bojowym. To realne wsparcie dla żołnierzy zawodowych pododdziałów 17 Brygady Zmechanizowanej przewidziane dla szeregowych, wykonujących czynności proste. Żołnierze NSR to w przyszłości naturalni kandydaci do służby zawodowej. Na ćwiczeniu Dragon-15 wykonują takie same zadania jak żołnierze etatowi.” – podsumował dotychczasowe szkolenie żołnierzy NSR kpt. Adam Gombiński, dowódca baterii dowodzenia, dywizjonu przeciwlotniczego 17 Brygady.

11 Dywizja powołała w sumie kilkudziesięciu żołnierzy NSR m.in. do 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Równocześnie ze wzmocnieniem jednostek zawodowych przez Narodowe Siły Rezerwowe, powołano samodzielny 5 Batalion Obrony Terytorialnej, który powstał w oparciu o żołnierzy rezerwy.

„Wstąpiłam do służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych, ponieważ jest to jedna z dróg prowadzących do służby zawodowej. Zdobywam doświadczenie i umiejętności, które na pewno wykorzystam w służbie. Jest to połączenie teorii z praktyką, którą dotychczas zdobyłam na kursie służby przygotowawczej oraz poprzednich ćwiczeniach rotacyjnych. Wiążę swoją przyszłość ze służbą w mundurze i chcę to łączyć z wykonywanym obecnie zawodem ratownika medycznego.” – wyjaśnia swoją motywację  szer. Kamila Dudek, żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych.

Żołnierze NSR przebywać będą  na poligonie od 13 do 22 października 2015 roku.

Dragon-15 to największe ćwiczenie realizowane przez żołnierzy Wojska Polskiego w 2015 roku. Ćwiczy blisko 7 tys. żołnierzy, w tym 900 sojuszników z Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA i Kanady. Wykorzystywać będą ponad 700 egzemplarzy uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej