ZUE podpisuje umowę na przebudowę trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Żerań Wschodni

12 sierpnia 2015, 12:31 Infrastruktura

Firma ZUE SA, jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej, skupiająca w swych ramach potencjał projektowy, handlowo-produkcyjny i wykonawczy, podpisała ze spółką Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. umowę na „Przebudowę trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni”. Wartość umowy wynosi 53 mln zł netto (65,2 mln zł brutto). Termin realizacji umowy to 15 kwietnia 2016 roku.  

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (modernizacja) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni wraz z niezbędną do wykonania linii tramwajowej infrastrukturą drogową. Zamówienie obejmuje m.in. wykonanie robót branży konstrukcyjnej, drogowej, torowej, elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Realizacja trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań to kolejna ważna umowa w segmencie infrastruktury miejskiej, w której pozycja Grupy ZUE od lat jest bardzo silna. Aktywnie pozyskujemy kolejne zadania, z rozwagą wybierając przetargi, w których uczestniczymy, na co pozwala nam bezpieczny, wysoki poziom backlogu, przekraczający już 950 mln zł. Perspektywy rozwoju obszarów rynkowych, w których działamy oceniamy jako bardzo dobre. Spodziewamy się pojawienia się większej liczby ofert z nowego rozdania unijnego, choć część z nich najprawdopodobniej przesunie się na kolejny rok. Przygotowując się do boomu na rynku, który – jak sądzimy – nastąpi w 2016 roku, inwestujemy, dokupujemy sprzęt, poszerzamy zakres działalności Grupy ZUE – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

Źródło: ZUE S. A.