font_preload
PL / EN
Alert 17 maja, 2018 godz. 11:45   
KOMENTUJE: Roma Bojanowicz

Chiny nie porzucą atomu

atom energetyka jądrowa

Po raz pierwszy Chińskie Stowarzyszenie Energetyki Jądrowej opublikowało „Raport na temat wartości strategii rozwoju energii jądrowej trzeciej generacji w Chinach”. Z danych zawartych w tym podsumowaniu wynika, że cała ChRL doświadczyła już korzyści wynikających z rozwoju energii atomowej trzeciej generacji, donosi „Renmin Ribao” (ang. People’s Daily- przyp. red.), dziennik Komunistycznej Partii Chin.


Według szefa Departamentu Energii Jądrowej Państwowej Administracji Energii Zenga Yachuanya, budowa elektrowni jądrowej trzeciej generacji rozpocznie się w ostatnim etapie 13. pięciolatki. W przyszłości planowane jest stawianie co roku na całym terytorium Chin od sześciu do ośmiu siłowni jądrowych.

W ciągu ostatnich kilku lat przemysł jądrowy w Państwie Środka bardzo się rozwinął. Po zaprojektowaniu i wzniesieniu reaktora „Hualong-1” i udanym rozwoju reaktora typu CAP1400, Chiny, po Stanach Zjednoczonych, Francji i Rosji stały się kolejnym krajem, który posiada samodzielnie technologie jądrowe trzeciej generacji oraz zintegrowany łańcuch produkcyjny do tworzenia prętów paliwowych. W związku z ogromnymi perspektywami rozwoju, Państwo Środka powoli staje się światowym centrum produkcyjno – rozwojowym dla elektrowni jądrowych trzeciej generacji.

Obecnie energetyka atomowa jest jednym z trzech głównych producentów energii na świecie. W 2016 roku całkowity wolumen energii wytworzonej w tej technologii wyniósł 10,6 procent. Z czego ponad połowa została wytworzona w siłowniach jądrowych Francji, Wielkiej Brytanii, USA i Rosji. Udział ChRL wynosi tylko 3,6 procent ogólnej wartości.

Sekretarz Stowarzyszenia Energetyki Jądrowej Chin Tinke Zhang podkreślił, że Państwo Środka wciąż jest silnie uzależnione od energii z węgla, którego udział w miksie energetycznym sięga 70 procent. Według niego rozwój energetyki jądrowej może rozwiązać problemy związane z przerwami w dostawach energii, co ma ogromne znaczenie dla wyregulowania struktury energetycznej w kraju, a w konsekwencji pozwoli poważnie ograniczyć emisję zanieczyszczeń.

Ewolucja elektrowni jądrowych trzeciej generacji jest ważnym motorem rozwoju produkcji zaawansowanych technologicznie urządzeń o charakterze strategicznym. Energia jądrowa trzeciej generacji wchłonęła liczne patenty naukowe i techniczne. Opiera się na zaawansowanych technologicznie urządzeniach i złożonych projektach inżynieryjnych, dzięki czemu wpływa na rozwój innych gałęzi przemysłu. Wszystko to odgrywa stymulującą rolę i wzmacnia Chiny, a także zapewnia wsparcie dla realizacji strategii „produkcji Chin – 2025”.

Trend.az/Roma Bojanowicz