font_preload
PL / EN
Alert 13 lipca, 2016 godz. 13:15   
REDAKCJA

EDF weźmie na siebie ryzyko realizacji projektu Hinkley Point

Hinkley Point C

(Reuters/Piotr Stępiński/Bartłomiej Sawicki)

Pomimo pewnych ograniczeń, kontrolowana przez państwo francuska spółka EDF może wziąć na siebie ryzyko finansowe związane z realizowanym w Wielkiej Brytanii projektem elektrowni jądrowej Hinkley Point – poinformował w środę francuski parlament.

Wart 26,5 mld dolarów projekt oraz jego konsekwencje dla spółki podzieliły opinię publiczną nad Sekwaną podczas gdy kondycja finansowa EDF jest trudna. W sprawozdaniu parlamentarnej komisji ds. finansów stwierdzono, że ograniczeń przed jakimi stoi EDF, ryzyko związane z zasadnością realizacji projektu, planami emisji wartych 4 mld euro akcji oraz sprzedaży udziałów w akcjonariacie operatora sieci przesyłowej umożliwią mu poniesienie tego ryzyka.

Wcześniej brytyjski departament energii i zmian klimatu stwierdził, że koszty budowy elektrowni jądrowej Hinkley Point mogą pochłonąć ponad dwa razy więcej środków, niż wskazywały szacunki jeszcze z ubiegłego roku. – Bez minimalizowania znaczenia inwestycji finansowych ani zagrożeń sektorowych związanych z projektem zauważyliśmy, że doświadczenie zdobyte w trakcie realizowanych projektów mogą być także korzystne w realizacji projektu Hinkley Point – czytamy w sprawozdaniu komisji.

Stwierdzono, że EDF może wykorzystać również swoje doświadczenie z Taishan w Chinach, gdzie zbudował dwa Europejskie Reaktory Ciśnieniowe (EPR). Projekt Taishan był joint venture EDF i China General Nuclear Power Group (CGN) założonym w 2007 roku i zgodnie z planem miał zostać zakończony w 2013 roku. Do opóźnień doszło ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przy wykorzystaniu nowego reaktora Arevy.

W raporcie stwierdzono, że pojawiły się obawy związane z wpływem wyników głosowania w Wielkiej Brytanii za opuszczeniem Unii Europejskiej na projekt Hinkley Point. Zdaniem parlamentarnej komisji finansów Brexit nie zmienia nic w fundamentalnych założeniach projektu, ani nie podważa woli jego realizacji przez zaangażowanie podmioty. Pogląd podziela brytyjska minister energii Amber Rudd, która podkreśla, że rząd w Londynie stoi na stanowisku, że spółka powinna jak najszybciej podjąć ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie projektu. EDF spodziewa się, że podejmie ją w okolicach września.