font_preload
PL / EN
Alert 12 października, 2018 godz. 7:30   
REDAKCJA

ENTSO-E daje zielone światło synchronizacji krajów bałtyckich z Europą

Litpollink

Kraje bałtyckie uzyskały zgodę Europejskich Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych na przyłączenie się do sieci elektroenergetycznej Europy kontynentalnej. Informację przekazał litewski operator sieci przesyłowej Litgrid. Operatorzy elektrycznych sieci przesyłowych z Litwy, Łotwy i Estonii złożyli także wspólny wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie dofinansowania synchronizacji sieci krajów bałtyckich z europejskim systemem elektroenergetycznym.

ENSTO-E (rozwiń skrót tutaj) rozpocznie teraz przygotowanie listy wymagań technicznych, które kraje bałtyckie będą musiały spełnić przed przystąpieniem do europejskiej sieci elektroenergetycznej. Dokument ma zostać przygotowany do końca czwartego kwartału tego roku.  – Bardzo poważnie podchodzimy do decyzji, która umożliwi nam przyłączenie się do sieci Europy kontynentalnej i postrzegamy ją jako wyraz zaufania do naszego przygotowania do synchronizacji – powiedział Daivis Virbickas, prezes zarządu Litgrid.

Polski operator systemu przesyłowego PSE, jako członek ENTSO-E, oraz operatorzy krajów bałtyckich, litewski Litgrid, łotewska AST i estońska Elering, złożyły wniosek ENTSO-E w piątek, 21 września.

Wniosek o dofinansowanie 

Ponadto, 10 października operatorzy trzech krajów złożyli wspólny wniosek o 432 mln EUR dofinansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na pierwszy etap projektu.
Całkowity koszt projektu, w tym dodatkowe rozwiązania techniczne, szacowany jest na około 1,4 mld euro. Środki z UE mogą pokryć 75 proc. kosztów.
Proces synchronizacji powinien zakończyć się w 2025 roku.

Baltic Course/Bartłomiej Sawicki

Zielone światło PSE dla synchronizacji krajów bałtyckich przez Polskę