font_preload
PL / EN
Alert 13 września, 2017 godz. 15:30   
REDAKCJA

Junkcer: UE nie zmieni kierunku w energetyce. Dekarbonizacja to nadal priorytet

jean-claude-juncker Jean Claude Juncker. Fot. Flickr

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedstawił w Parlamencie Europejskim stan Unii Europejskiej w 2017 roku.  Jak zapowiedział, UE nie zmieni kierunków, jakie wytyczono w ostatnich latach w energetyce i nadal będzie zmierzała ku dekarbonizacji. Z kolei cyberbezpieczeństwo ma stać się ważnym elementem bezpieczeństwa w ramach powstającej Europejskiej Agencji Cyberbezpieczeństwa.

Jean-Claude Juncker przedstawił mapę drogową, która ma doprowadzić do powstania „bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Unii Europejskiej”.

Przedstawił priorytety na najbliższe lata, wymieniając na jakich podstawach UE może rozwijać się do 2025 roku – Wiatr wieje w europejskie żagle, ale nigdzie nie popłyniemy, jeśli nie złapiemy tego wiatru (…) Trzeba wytyczyć kierunek na przyszłość. Jak pisał Mark Twain, za kilka lat będziemy bardziej rozczarowani, że niczego nie zrobiliśmy niż kiedy zrobilibyśmy cokolwiek. Teraz jest czas, aby zbudować bardziej zjednoczoną, silniejszą i bardziej demokratyczną Europę – powiedział Junkcer.

Przemówieniu Junckera w Parlamencie Europejskim towarzyszyło przyjęcie inicjatyw Komisji Europejskiej w sprawie handlu, inwestycji, cyberprzestrzeni czy przemysłu.

Juncker przypomniał, że 10 lat temu w Europie pojawił się kryzys gospodarczy, który przełożył się na spadek zaufania. Podkreślił, że należy przywrócić ponownie wiarę i zaufanie w instytucje i całą UE. Podkreślił, że obecnie nie ma miejsca i czasu, aby zmieniać diametralnie kierunek rozwoju UE obrany jeszcze kilka lat temu.

Handel

Odnośnie handlu powiedział, że partnerzy na całym świecie zaczęli ustawiać się w kolejce do drzwi UE ws. zawierania umów handlowych. – Dziś proponujemy rozpoczęcie negocjacji handlowych z Australią i Nową Zelandią – powiedział Juncker.

– Nie jesteśmy naiwnymi handlowcami. Europa musi zawsze bronić swoich interesów strategicznych. Dlatego dziś proponujemy nowe unijne ramy dotyczące wstępnych badań i monitoringu inwestycji – powiedział w Strasburgu.

Przemysł

Wyraził dumę z europejskiego przemysłu samochodowego, podkreślając jednak, że był w szoku, kiedy okazało się, że konsumenci świadomie i celowo byli wprowadzani w błąd przy aferze Dieselgate. – Przemysł samochodowy może stać się przejrzysty i zrobimy to dobrze – powiedział.

-Nowa Strategia Polityki Przemysłowej, którą dzisiaj prezentujemy, pomoże naszemu przemysłowi pozostać lub stać się światowym liderem w dziedzinie innowacji, digitalizacji i dekarbonizacji – podkreślił przewodniczący Komisji.

Podkreślił, że walka ze zmianami klimatu toczona była jeszcze przed decyzją USA o wycofaniu się z porozumienia klimatycznego. – W Europie zapewniamy, że planeta znowu stanie się wielka – dodał.

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych

Parlament Europejski i państwa członkowskie osiągnęły co do zasady porozumienie w sprawie EFSI 2.0. (Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych).

Rok po tym, jak Juncker zgłosił  w swoim przemówieniu wniosek w sprawie państw członkowskich, Parlament Europejski i państwa członkowskie doszły do ​​porozumienia w sprawie rozszerzenia i wzmocnienia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), będącego podstawą Plan Inwestycji dla Europy. Porozumienie wydłuża czas trwania EFSI, a także zwiększa jego możliwości finansowe.

Pierwsze etapy trwały w latach 2015-2018. EFSI zostało obecnie przedłużone do 2020 r. Środki wzrosną z 315 mld euro do co najmniej pół biliona euro do roku 2020.

Europejski Ośrodek Doradztwa Inwestycyjnego ma odegrać większą rolę w zapewnianiu pomocy technicznej promotorom projektów na szczeblu lokalnym, dzięki czemu nawet większe regiony i sektory skorzystają na wsparciu EFSI.

EFSI będzie również docierać do nowych sektorów, takich jak zrównoważone rolnictwo i rybołówstwo, a nacisk zostanie położony na finansowanie projektów zgodnie z celem paryskim COP 21, czyli tych prowadzących do gospodarki niskoemisyjnej.

Unia Bezpieczeństwa

W zakresie cyberbezpieczeństwa Juncker powiedział, że cyberataki mogą być bardziej niebezpieczne dla stabilności demokracji i gospodarki niż karabiny i czołgi. – Dzisiaj Komisja proponuje nowe narzędzia, w tym Europejską Agencję Cyberbezpieczeństwa, która pomoże nas chronić – powiedział Juncker.

We wrześniu 2017 r. Komisja Europejska przedstawia dziesiąte, miesięczne sprawozdanie dotyczące postępów osiągniętych w kierunku skutecznej i trwałej Unii Bezpieczeństwa. Sprawozdanie kontroluje wdrażanie różnych możliwości pracy Komisji dotyczących kwestii związanych z bezpieczeństwem i określa obszary, w których potrzebne są dalsze wysiłki.

Europejska Agenda Bezpieczeństwa kieruje pracami Komisji w tej dziedzinie, określający główne działania w celu zapewnienia skutecznej reakcji UE na terroryzm i zagrożenia w Unii Europejskiej. „Od czasu przyjęcia agendy poczyniono znaczne postępy we wprowadzaniu w życie, dążąc do stworzenia skutecznej i prawdziwej Unii Bezpieczeństwa” – czytamy w sprawozdaniu.

Europe.eu/Bartłomiej Sawicki