font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna Innowacje 1 czerwca, 2017 godz. 9:45   
KOMENTUJE: Michał Kurtyka

Kurtyka: Innowacje w energetyce zwiększą bezpieczeństwo Polski

Kurtyka Michał Kurtyka na impact'17, fot. Ministerstwo Energii

– Zapewnienie dostaw taniej energii i stworzenie przestrzeni dla wykorzystywania innowacji to nasze priorytety – powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka 31 maja 2017 podczas konferencji Impact’17 w Krakowie.

Wiceminister Kurtyka przypomniał, że ME konsekwentnie i kompleksowo działa na rzecz wzrostu innowacyjności w sektorze energii. – Proponując ustawę o elektromobilności, dążymy do stworzenia przestrzeni dla nowego rynku. Ten projekt to przejaw nowoczesnego myślenia o aktywnej polityce gospodarczej państwa i roli innowacji w gospodarce – ocenił. Podkreślił, że rozwój nowego sektora wymaga współpracy świata nauki, sektora administracji publicznej, biznesu i samorządów, ale także otwierania się na startupy. – Synergia w tych obszarach to również niezbędny element wzrostu innowacyjności całego obszaru energii – mówił wiceminister. – Znalezienie formuły współpracy między dużymi i doświadczonymi graczami a prężnymi innowatorami jest gwarancją wzrostu poziomu komercjalizacji innowacji – zaznaczył.

Zauważył także, że rynek pozytywnie reaguje na dotychczasowe inicjatywy ministerstwa, takie jak ustawa o elektromobilności, „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych” (KRIE), czy program „Clean Energy Hub”. – Chcemy stworzyć przedsiębiorcom warunki do tego, by mogli realizować innowacyjne projekty – mówił Kurtyka. – W sektorze energetycznym drzemie olbrzymi potencjał. Pobudzony może przełożyć się na wykreowanie trwałych przewag konkurencyjnych dla polskiej gospodarki – ocenił.

Wiceminister podkreślił również, że wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i biznesowych w obszarze energii ma duże znaczenia dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Ministerstwo Energii