Autor: Michał Kurtyka
W zeszłym tygodniu przewodniczący Rady UE zaproponował warunkowy dostęp do środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma zależeć od […]
– Polska powiedziała „tak” dla konkluzji szczytu z grudnia 2019 roku, która mówi, że wszystkie kraje zgodziły się, aby UE […]
– Musimy zapewnić finansowe podstawy dla elektrowni jądrowej, aby jednak taka elektrownia powstała, potrzebna będzie współpraca […]
Minister klimatu Michał Kurtyka wypowiedział się w specjalnej sesji pytań i odpowiedzi Polityki Insight na temat celów transformacji […]
Polska zgodziła się wraz z innymi 27 krajami podczas grudniowej Rady Europejskiej na podążanie jako Unia Europejska w stronę neutralności […]
W spotkaniu nieformalnej Rady UE minister klimatu Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że pandemia koronawirusa ma coraz większy, negatywny wpływ na […]
Pandemia koronawirusa wpływa na wszystkie sektory energetyki. Minister klimatu Michał Kurtyka stwierdził, że w obecnej sytuacji rozwój OZE w […]
– Polska, jako jeden z pierwszych krajów, wystąpiła z inicjatywą podtrzymania dostaw i inwestycji w odnawialne źródła energii w Europie […]
Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie 30 marca 2020 roku wydał korzystny dla PGNiG S.A. wyrok w sporze z Gazpromem o cenę gazu ziemnego. – Wygrana […]
Minister klimatu i prezydent COP24 Michał Kurtyka domagał się neutralności technologicznej w transformacji energetycznej podczas debaty […]
„Polityki, które zostaną przygotowane w najbliższej przyszłości, przede wszystkim muszą być ze sobą spójne, a także muszą uwzględniać […]
Propozycja Komisji Europejskiej ws. mechanizmu wsparcia transformacji regionów najbardziej uzależnionych od węgla jest potwierdzeniem uznania […]
Wszyscy, niezależnie od poglądów politycznych oddychamy tym samym powietrzem i powinno nam zależeć, żeby było ono czyste – ocenił […]
Podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej podejmiemy na nowo temat neutralności klimatycznej. Z perspektywy Polski ważne jest, aby […]
Polska do międzynarodowych agend ONZ i UE wprowadziła zasadę sprawiedliwej transformacji, w myśl której polityka klimatyczna nie może być […]