font_preload
PL / EN
Energetyka 22 września, 2017 godz. 10:45   

Maćkowiak-Pandera: Stara energetyka się kończy. Polska musi wybrać nową drogę

energetyka linie energetyczne

Energetyka zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Pewne zmiany technologiczne będą wymuszały podejmowanie decyzji. Potrzebujemy nowej strategii energetycznej, która pomoże zarządzić zmianą – powiedziała dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii, w trakcie prezentacji przygotowanego przez Forum Energii i WiseEuropa raportu ,,Polska energetyka 2050. 4 scenariusze. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki decyzji”.

Jej zdaniem strategia energetyczna powinna uwzględniać wyzwania jakie stoją przed sektorem. Zwróciła również uwagę, że taki dokument jest istotny również z punktu widzenia rozwoju gospodarki. – Aby miejsca pracy mogły powstawać trzeba wiedzieć jak, w którym kierunku, będziemy się rozwijać – mówiła dr Maćkowiak-Pander.

Podkreśliła przy tym, że strategia wzmacnia również bezpieczeństwo energetyczne. Ponadto zdaniem prezes Forum Energii dobra strategia energetyczna, skonsultowana z rożnymi uczestnikami rynku wzmocni nasza pozycję Polski w rozmowach międzynarodowych zwłaszcza w kontekście polityki energetyczno-klimatycznej.
– Pewien model energetyki się kończy. Nie wiemy jaki on będzie ale wydaje się ze zaczyna się wiele dziać. Najważniejszym wnioskiem z naszej analizy jest to, że Polska potrzebuje dywersyfikacji źródeł wytwórczych – mówiła dr Maćkowiak-Pandera.