font_preload
PL / EN
Alert PAP 30 listopada, 2018 godz. 6:00   
REDAKCJA

MF: Wydobycie gazu z łupków w Polsce jest nieopłacalne

łupki, gaz łupkowy Poszukiwania gazu łupkowego w Polsce. fot. Wikimedia Commons

Złoża łupkowe w Polsce nie dają wystarczającej możliwości ich gospodarczej eksploatacji – oceniło Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy uchylającej pobór podatku od wydobycia węglowodorów, na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Energii.

Podstawą opodatkowania specjalnym podatkiem węglowodorowym miał być zysk z działalności wydobywczej węglowodorów. Pobór podatku miał rozpocząć się w 2020 roku.

„Obecnie złoża łupkowe, jakie się znajdują na terytorium Polski, nie dają wystarczających możliwości ich gospodarczej eksploatacji. W konsekwencji nie zostało spełnione również kolejne założenie ustawodawcy, zgodnie z którym specjalny podatek węglowodorowy miał zapewniać budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z tytułu wydobycia gazu łupkowego” – napisało MF w uzasadnieniu do projektu ustawy, posiłkując się danymi wynikającymi z analiz Ministerstwa Energii przekazanych resortowi finansów.

MF podaje, że obecnie według informacji Ministerstwa Środowiska na dzień 30 kwietnia 2017 r. obowiązuje w Polsce 20 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego. To oznacza, że w porównaniu ze stanem na 1 lipca 2013, tj. stanem jaki był oceniany na potrzeby Oceny Skutków Regulacji dla ustawy o podatku węglowodorowym, kiedy było wydanych w Polsce 108 koncesji, liczba obowiązujących koncesji spadła o 81 proc.

„Zauważalny jest także drastyczny spadek dynamiki wykonywania prac poszukiwawczo-rozpoznawczych za gazem z formacji łupkowych” – napisano.

Polska Agencja Prasowa