font_preload
PL / EN
Środowisko 18 lipca, 2017 godz. 6:00   
REDAKCJA

Ministerstwo Środowiska: Rozważamy wprowadzenie kaucji od niektórych opakowań

Ministerstwo Środowiska fot. Wikimedia Commons

Ministerstwo Środowiska dementuje doniesienia medialne o stosowaniu kaucji za opakowania po napojach. Resort precyzuje, że trwają prace analityczne dot. funkcjonowania systemu kaucji na niektóre rodzaje opakowań, obejmujące systemy stosowane w państwach europejskich.

– Aktualnie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863, z późn. zm.), nie przewidują obowiązkowego stosowania kaucji za opakowania po napojach, ale jednocześnie tego nie zabraniają – czytamy w komunikacie resortu.

Zdaniem ministerstwa wprowadzenie takiego systemu w Polsce wymaga wcześniejszego przeprowadzenia szczegółowych analiz pod kątem korzyści i kosztów jego funkcjonowania. Resort środowiska prowadzi prace analityczne dot. funkcjonowania systemu kaucji na niektóre rodzaje opakowań, obejmujące systemy stosowane w państwach europejskich. Od wyników tych analiz zależeć będzie ewentualne podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie.

W wydanym komunikacie resort środowiska podkreślił, że nie przygotował żadnego projektu i nie prowadzi żadnych prac legislacyjnych w tym obszarze.

– Na podstawie już obowiązujących przepisów przedsiębiorcy mogą dobrowolnie stosować tego typu instrument wspomagający pozyskiwanie opakowań i odpadów opakowaniowych do ich ponownego wykorzystania. Tak się dzieje częściowo np. w branży piwowarskiej, gdzie producenci ustalają i pobierają kaucję od jednostek handlowych za opakowania, która poprzez te jednostki pobierana jest od ostatecznego nabywcy tych produktów. Zasady pobierania kaucji ustalają więc między sobą wprowadzający produkty w opakowaniach oraz sprzedawcy tych produktów. W takim przypadku kaucja jest elementem umowy cywilnoprawnej pomiędzy sprzedawcą, a klientem – informuje Ministerstwo Środowiska.

Według niego obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają również przedsiębiorcom wprowadzającym produkty w opakowaniach zawieranie porozumień z Ministrem Środowiska w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych, w którym może zostać zastosowany mechanizm kaucji. Jednak żaden z przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach nie zdecydował się na zawarcie porozumienia z Ministrem Środowiska.

Ministerstwo Środowiska