font_preload
PL / EN
Alert 5 listopada, 2015 godz. 10:30   
REDAKCJA

PKP S.A. nie ma sobie nic do zarzucenia w sprawie prywatyzacji PKP Energetyki

PKP Energetyka

(PKP S.A.)

W związku z pojawiającymi się zarzutami, dotyczącymi prywatyzacji PKP Energetyka wyjaśniamy, że prywatyzacja spółki PKP Energetyka odbyła się zgodnie z prawem i według najlepszych praktyk rynkowych. Proces był od początku w pełni transparentny i prowadzony w oparciu o rekomendacje profesjonalnych doradców. Spółka została kupiona przez wiarygodnego nabywcę, ze stabilnymi źródłami finansowania.

CVC Capital Partners prowadzi długoterminowe inwestycje i jest jednym z największych międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Ma doświadczenie w inwestycjach z sektora publicznego, w tym w obszarze energetyki. Przy wyborze nowego właściciela PKP Energetyka brano pod uwagę nie tylko zaoferowaną cenę, ale też szereg innych kryteriów. Należała do nich m.in. wizja rozwoju spółki. Ostateczna cena zaoferowana przez CVC Capital Partners wyniosła 1 410 mln PLN. W porównaniu do obecnych rynkowych wycen polskich grup energetycznych cena ta jest bardzo korzystna. Jest ona ponadto o ponad 20% wyższa niż górna granica przedziału wyceny przygotowanej na potrzeby procesu.

„Zarzuty o jakichkolwiek nieprawidłowościach przy prywatyzacji PKP Energetyka są nieprawdziwe – mówi Katarzyna Mazurkiewicz, rzecznik prasowy Grupy PKP. – Należy podkreślić, że transakcja została poprzedzona uzyskaniem szeregu stosownych zgód, w tym zgody Komisji Europejskiej. Niezależny audyt nie wykazał żadnych naruszeń prawa czy praktyk rynkowych, a opinie kilku renomowanych kancelarii prawnych potwierdziły legalność procesu. Ponadto prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie rzekomych nieprawidłowości, wskazując, iż nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego. W uzasadnieniu swojej decyzji zwróciła również uwagę na to, że wszczęcie śledztwa nie może być podyktowane odmienną oceną polityczną.” – dodaje.

Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. stanowi realizację Ustawy o PKP. Prywatyzacja tej spółki wynika również z przyjętych strategii i dokumentów rządowych. Według pierwotnych założeń prywatyzacja miała odbyć się już w 2005 roku, o czym mówił przyjęty przez Radę Ministrów w 2003 r. „Program dalszej restrukturyzacji oraz prywatyzacji spółek PKP do 2006 roku”. Do 2012 roku tempo procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP było jednak zdecydowanie niezadowalające, a wielu założeń – tak jak w przypadku PKP Energetyka S.A.– nie udało się zrealizować. Obserwację tę potwierdziła kontrola NIK z 2009 roku.
W 2012 r. Zarząd PKP S.A. opracował i przyjął „Strategię Grupy PKP na lata 2012 – 2015”. Prywatyzacja była ważnym jej elementem. Rządowa „Strategia Rozwoju Transportu” z 2013 r. wskazywała natomiast na konieczność dokończenia przekształceń własnościowych spółek kolejowych, m.in. „dokończenie procesu przekształceń własnościowych najważniejszych podmiotów sektora”. Należy do nich zaliczyć m.in. PKP Energetyka S.A. Aby podkreślić transparentność procesu sprzedaży PKP Energetyka, PKP S.A. opublikowała Białą Księgę prywatyzacji tej spółki. Jest ona dostępna na stronie internetowej PKP S.A.:

http://pkpsa.pl/pkpsa/artykul.html?id=1419