font_preload
PL / EN
Alert 13 czerwca, 2018 godz. 17:30   
REDAKCJA

Polacy i Francuzi rozmawiają o atomie

Elektrownia atomowa w Temelinie

„Bezpieczeństwo i ochrona środowiska to priorytety dla zapewnienia społecznej akceptacji energetyki jądrowej” – powiedział ambasador Francji Pierre Levy 13 czerwca 2018 r. w Warszawie, podczas seminarium o środowiskowych aspektach projektów jądrowych. Seminarium współorganizowane przez Ministerstwo Energii odbyło się w Ambasadzie Republiki Francuskiej.

Atom we Francji

Obecnie we Francji pracuje 58 reaktorów jądrowych, które dostarczają 75% energii elektrycznej w tym kraju.

Badania środowiskowe i lokalizacyjne dla elektrowni jądrowej w Polsce

Zastępca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej ME Zbigniew Kubacki poinformował w trakcie seminarium, że obecnie prowadzone są badanie lokalizacyjne i środowiskowe w dwóch potencjalnych lokalizacjach dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Obie znajdują się w województwie pomorskim, w miejscowościach Żarnowiec oraz Lubiatowo-Kopalino. Czas trwania badań środowiskowych wynika z przepisów określonych w odpowiednich ustawach (m.in. 12 miesięcy dla monitoringów środowiskowych i 24 miesiące dla monitoringów sejsmicznych, hydrologicznych i meteorologicznych). Wybór miejsca inwestycji może być dokonany po zakończeniu tych badań, które potrwają do 2019 roku. W ich wyniku przygotowane zostaną raporty, które ocenione zostaną przez Generalną Dyrekcje Ochrony Środowiska (Raport Środowiskowy) oraz Państwową Agencję Atomistyki (Raport Lokalizacyjny). Oba raporty są niezbędne do wydania decyzji lokalizacyjnej oraz oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, a w ich konsekwencji Decyzji Zasadniczej dotyczącej budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Strategiczna ocena środowiskowa PPEJ

„Musimy uwzględnić doświadczenia międzynarodowe oraz najlepsze praktyki poszczególnych krajów, bo wybór sprawdzonych wzorców postepowań zwiększa powodzenie inwestycji” – powiedział podczas seminarium Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) Łukasz Młynarkiewicz. Przypomniał, że została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) na środowisko. Podczas konsultacji społecznych GDOŚ i Ministerstwo Energii (d, Gospodarki) otrzymało 300 uwag od instytucji i organizacji. Z kolei w konsultacjach transgranicznych uczestniczyło 10 państw, które zgłosiły w sumie 35 000 uwag. Cała procedura strategicznej oceny środowiskowej trwała 4 lata i zakończyła się przyjęciem PPEJ w 2014 r.

Ministerstwo Energii