font_preload
PL / EN
Alert 10 listopada, 2017 godz. 12:15   
REDAKCJA

Polska opowiada o Czystszej Produkcji na COP23

las środowisko

„Czystsza Produkcja w Polsce – dla zapobiegania zanieczyszczeniom, gospodarki o obiegu zamkniętym i lepszego klimatu” to jedno z polskich wydarzeń towarzyszących 23. szczytowi klimatycznemu ONZ (COP23). W prezentacji udział wzięli prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

„Czystsza Produkcja to strategia ochrony środowiska ONZ, która przynosi korzyści zarówno dla przedsiębiorstw lub innych realizujących ją instytucji, jak i dla środowiska naturalnego. Dla przykładu, zakład produkcyjny, zmniejszając zużycie surowców, mediów lub ograniczając wytwarzane zanieczyszczenia, w tym m.in. dzięki innowacyjnym technologiom, chroni przyrodę, ale też ponosi niższe koszty – np. dzięki mniejszemu zużyciu materiałów, mniejszym kosztom zużycia energii, czy niższym opłatom za korzystanie ze środowiska” – mówił wiceminister Paweł Sałek.  „Dlatego dziś w Bonn chcemy pokazać innym państwom, że polskie firmy potrafią być innowacyjne i proekologiczne, a także jak koncepcję Czystszej Produkcji realizują w praktyce” – dodał.

Czystsza Produkcja (CP) – zgodnie z Programem Środowiskowym Narodów Zjednoczonych (UNEP) – to jeden z kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju. Nadaje ona priorytet zapobieganiu zanieczyszczeniom oraz nadmiernemu zużywaniu zasobów u źródła ich powstawania, tj. np. w procesie produkcyjnym, w zaopatrzeniu, a nawet projektowaniu wyrobów lub usług.

Czystsza Produkcja w polskim wydaniu

O Czystszej Produkcji w Polsce podczas wydarzenia w Bonn opowiedzieli Michał Jan Cichy i Marek Wasilewski ze Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Podsumowali oni efekty, jakie Program Czystszej Produkcji uzyskuje w Polsce oraz zaprezentowali przykładowe działania i dobre praktyki przedsiębiorstw i innych instytucji w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem zamykania obiegów materiałowych oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Prezentacja została uzupełniona wystąpieniem reprezentanta jednego z przedsiębiorstw, uczestniczących już od ok. 20 lat w Ruchu Czystej Produkcji, jednego z Laureatów Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości – firmy CEMEX. Prezentacja pana Henryka Radelczuka dotyczyła programu ograniczania emisji gazów cieplarnianych w tej firmie.

Szczyt COP23

23. szczyt klimatyczny ONZ, czyli COP23 odbywa się w Bonn w dniach 6-17 listopada. Prezydencję nad tegoroczną konferencją sprawuje Fidżi. Celem szczytu jest osiągnięcie postępu w kształtowaniu zasad wdrażania Porozumienia paryskiego. Ostatecznie mają być one przyjęte podczas COP24 w Katowicach, w grudniu 2018 r. Polskiej delegacji w Bonn przewodniczy prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Oprócz negocjacji, podczas konferencji COP, odbywają się także wydarzenia edukacyjne, tzw. side eventy.

Ministerstwo Środowiska