font_preload
PL / EN
Alert 27 grudnia, 2017 godz. 7:15   
KOMENTUJE: Roma Bojanowicz

Pomimo sankcji BP pomoże Rosnieftowi sięgnąć po nowy gaz

arktyka fot. Rosnieft

Rosnieft i BP rozbudują dwa odcinki infrastruktury naftowo-gazowej znajdującej się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym (JANAO). Agencja Prime podaje, że BP otrzyma do 49 procent udziałów w projekcie.

Rosnieft i BP uzgodniły plany dotyczące rozwoju wydobycia zasobów mineralnych w ramach Charampurskiego i Festiwalowego licencjonowanego obszaru. Według szacunków znajduje się tam do 880 mld m3 gazu. Wiadomo już, że projekt będzie przeprowadzony w oparciu o złoża gazu z pokładu Sienomanskoj, doświadczalno-przemysłowe odwierty Turonskoj, a także z licencjonowanych pól: Charampurskiego i Festiwalowego.

Rosyjska spółka zachowa większościowy udział w projekcie. Wyniesie on 51 procent, natomiast BP otrzyma 49 procent udziałów. W komunikacie zapowiedziano, że to Rosnieft będzie odpowiedzialny za sprzedaż ropy i gazu.

Transakcja ma zostać zakończona po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, m.in. regulacyjnych. – Rosnieft i BP podejmują wspólne wysiłki na rzecz rozwoju wydobycia z nowych obszarów, w tym takich, które zawierają trudny do wydobycia gaz. Firmy dysponują niezbędnymi kompetencjami i doświadczeniem, aby skutecznie realizować tak złożone projekty – powiedział w komunikacie szef Rosnieftu Igor Sieczin.

Sankcje

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę i nielegalną aneksją Krymu w 2014 roku Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły sankcje na Moskwę oraz tamtejsze spółki. Objęły one sektor naftowy, bankowy i zbrojeniowy. Nie dotyczą zaś sektora gazowego, w którym BP i Rosnieft podjęły współpracę przy opisywanym projekcie. Jednakże w maju 2014 roku, Rosnieft i BP podpisały umowę o wydobyciu ropy w rejonie Orenburga, ok. 400 km na południowy wschód od Samary. Projekt nie wszedł jednak w fazę realizacji.

BP nie wyklucza zakupu gazu od Rosnieftu, o ile będzie on miał możliwość eksportu surowca. Obecnie rosyjskie ustawodawstwo daje wyłączne prawo do eksportu gazu poprzez rurociągi Gazpromowi oraz jego spółce zależnej Gazprom Export. Eksport LNG jest otwarty dla wszystkich graczy. Niezależni dostawcy postanowili lobbować także za dostępem do rurociągów.

Prime/Roma Bojanowicz

Rosnieft chce słać gaz przez Nord Stream do Wielkiej Brytanii