TAG: Rosnieft
Duma, niższa izba parlamentu rosyjskiego, przyjęła propozycję ministerstwa finansów dotyczącą m.in wprowadzenia zmian w systemie fiskalnym ulg […]
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej utrzymał w mocy wyrok sądu, na mocy którego oddalone zostało zaskarżenie rosyjskich spółek […]
Spotkanie Łukaszenki i Putina w Soczi obrodziło w liczne prześmiewcze memy i grafiki opisujące pozycję liderów obu państw. Zabrakło jednak […]
Rosatom, operator Północnej Drogi Morskiej, przesłał do ministerstwa transportu Rosji wniosek z korektą dotyczącą transportu tym szlakiem […]
W okresie styczeń-lipiec 2020 roku wartość rosyjskiego eksportu ropy naftowej w ujęciu kwotowym zmalała o ponad jedną trzecią. Spadki […]
Igor Sieczin stojący na czele rosyjskiego Rosnieftu spotkał się z ambasadorem Niemiec w Rosji Gezą Andreasem von Geirem i przekonywał go do […]
Rosnieft rozpoczął pierwsze od sześciu lat odwierty poszukiwawcze ropy na Morzu Karskim. Wcześniej był to obszar współpracy z amerykańskim […]
Prezes Rosnieftu wręczył Władimirowi Putinowi podarek w postaci butelki ropy przy okazji rozmów na temat sytuacji na rynku ogarniętym pesymizmem […]
Pierwszego września wzrośnie cło eksportowe ropy rosyjskiej. Zostanie ono podwyższone o 0,6 dolara na tonie surowca.
Zgodnie z międzynarodowym standardem sprawozdawczości finansowej Rosnieft w pierwszym półroczu 2020 roku zanotował 113 mld rubli straty (1,53 […]
Pod presją Chin Rosnieft anulował kontrakt na półzanurzalną platformę poszukiwawczą, która miała prowadzić prace eksploracyjne […]
Operacja KGB przed sfałszowanymi wyborami na Białorusi mogła być ustawką mającą pokazać wpływ sił zewnętrznych, przed którym broni się […]
PKN Orlen będzie mógł budować nowy koncern energetyczny z udziałem aktywów Grupy Lotos pod pewnymi warunkami postawionymi przez Komisję […]
Komsomolska Prawda podała za źródłem w służbach rosyjskich, że część z 33 Rosjan zatrzymanych na Białorusi przed wyborami operowała tam […]
Arktyka jest dla Rosji oknem na świat walki o udziały w globalnym rynku surowców. Tamtejsze inwestycje są koniecznością dla rosyjskiego […]