TAG: Jukos

Spór prawny wokół wywłaszczonego koncernu Jukos oligarchy Michaiła Chodorkowskiego toczył się od 2006 roku. W dniu 20 lutego sąd apelacyjny w […]
Spór o nacjonalizację Jukosu Michaiła Chodorkowskiego przez Kreml pod wodzą Władimira Putina, który obawiał się tego oligarchy z przyczyn […]
Szwajcarski sąd najwyższy odrzucił apelację Rosji na wyrok sądu arbitrażowego w Genewie, który nakazał jej zapłacić 2,63 mld dolarów […]
Holenderski Sąd Najwyższy zdecydował, że decyzja o wypłacie przez Rosję ponad 50 miliardów dolarów odszkodowania byłym udziałowcom Jukosu […]
Kancelaria prawna reprezentująca rosyjską Prokuratorię Generalną w sporach sądowych z dawnymi udziałowcami znacjonalizowanego Jukosu […]
Niemalże 16 lat temu zaczęła się rozbiórka wówczas największego koncernu naftowego w Rosji. Na jego zgliszczach wyłonił się nowy mocarz, […]
Rosja wniosła apelację do Sądu Najwyższego Holandii o zawieszenie wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Hadze domagającego się od niej 57 mld […]
Holenderski Sąd Najwyższy przyjął do rozpatrzenia skargę złożoną przez ministerstwo sprawiedliwości Rosji w sprawie odszkodowania wobec […]
Akcjonariusze znacjonalizowanego i zlikwidowanego koncernu naftowego Jukos zajęli holenderskie aktywa dwóch marek rosyjskich wódek. To skutek […]
Rosja złożyła skargę kasacyjną do holenderskiego Sądu Najwyższego na wyrok Sądu Apelacyjnego w Hadze, który przyznał byłym akcjonariuszom […]
Sąd apelacyjny w Hadze podtrzymał w mocy decyzję Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego, który w 2014 roku przyznał byłym akcjonariuszom […]
Naftogaz i pięć spółek-córek: Czronomornaftogaz, Ukrntransgaz, Likwo, Ukrgazwydobywania, Ukrtransnafta i Gaz Ukrainy, domagają się od Rosji […]
Decyzja Sądu Konstytucyjnego Rosji, który orzekł, że kraj ten może nie wykonać wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w […]
Byli akcjonariusze nieistniejącego już rosyjskiego giganta naftowego Jukosu oraz prawnicy rosyjskiego rządu rozpoczęli procedurę apelacji w […]
Financial Times donosi, że rosyjska państwowa spółka naftowa Rosnieft bezprawnie wpływała na wyroki sądów w Armenii w celu przejęcia wartych […]
(RBC/BBC/Wojciech Jakóbik) W toku postępowania sądowego w USA w sprawie prywatyzacji państwowego koncernu naftowego Jukos w Rosji padł nowy […]
(Polska Agencja Prasowa) Brak zapowiadanego na koniec kwietnia porozumienia pomiędzy polską spółką naftową Orlen Lietuva a litewską spółką […]
(Polska Agencja Prasowa) Sąd okręgowy w Hadze obalił w środę orzeczenie Stałego Trybunału Arbitrażowego z 2014 r. nakazujące Rosji […]
(RIA Novosti/Piotr Stępiński/Wojciech Jakóbik) Gazprom dopuszcza możliwość zajęcia swojego majątku za granicą w związku ze sprawą Jukosu […]
(Reuters/Wojciech Jakóbik) We wtorek 9 lutego Rosja wniosła apelację do wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Hadze. Zamierza odwołać […]
(RBC/Wojciech Jakóbik) Sztokholmski Sąd Apelacyjny odrzucił decyzję tamtejszego Sądu Arbitrażowego w sprawie rekompensaty dla byłych […]
(Oilcapital.ru/Piotr Stępiński/Wojciech Jakóbik) 9 lutego sąd rejonowy w Hadze rozpatrzy odwołanie Rosji w związku z zasądzonym jej przez […]
(Rbc.ru/Piotr Stępiński/Wojciech Jakóbik) Po przejęciu budynków dyplomatycznych w Paryżu, byłym akcjonariuszom Jukosu udało się zająć […]
(Wiedomosti/Wojciech Jakóbik) Sędzia Dystryktu Waszyngton Amy Berman Jackson wycofała się ze sprawy byłych udziałowców Jukosu przeciwko […]
(RBC/Wojciech Jakóbik) Norweski fundusz trustowy Administratiekantoor Financial Performance Holdings ogłosił rozpoczęcie przydzielania […]
(RBC/Wojciech Jakóbik) Rosja stworzyła jedno centrum decyzyjne, które zajmie się sporem zbiorowym z byłymi udziałowcami Jukosu. Trybunał […]
(RBC/Wojciech Jakóbik) Według gazety RBC Rosja może ograniczyć szkody wynikające z decyzji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w […]
(Kommiersant/Wojciech Jakóbik) Rosja odpowiedziała amerykańskiemu sądowi, że nie uznaje roszczeń byłych udziałowców spółki naftowej Jukos, […]
(RBC/Wojciech Jakóbik) Gazprom nie wyklucza, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu rekompensaty jaką zarządził Trybunał […]
KOMENTARZ Kamil Moskwik, Antoni Olszewski Współpracownicy BiznesAlert.pl Akcjonariusze GrupyMenatep Limited, gibraltarskiej spółki kontrolującej […]
(Kommiersant/Wojciech Jakóbik) Gazeta Kommiersant informuje, że Moskwa zatrudniła kancelarię Whit and Case do obrony jej interesów w sprawie […]
(Wojciech Jakóbik) Gazeta RBC wylicza ilość zobowiązań państwa rosyjskiego wobec byłych udziałowców Jukosu znacjonalizowanego bezprawnie w […]
(Forsal/CIRE) Jak poinformował Forsal.pl, rosyjskie MSZ ostrzegło USA, że Rosja zastosuje zasadę wzajemności wobec tych, którzy będą […]
(Wiedomosti/Wojciech Jakóbik) USA przekazały Rosji wezwanie do sądu w sprawie bezprawnej nacjonalizacji aktywów Jukosu Michaiła Chodorkowskiego […]
(Kommiersant/Wojciech Jakóbik) Byli udziałowcy Jukosu mają plan spłaty należności Rosji. Zaprosili Komisję Ministrów Rady Europy do bycia […]
(RBK/Wojciech Jakóbik) Pomimo faktu, że Francja i Belgia podjęły prewencyjne środki i zajęły aktywa rosyjskie w odpowiedzi na wyrok trybunału […]
(Wiedomosti/Kommiersant/Wojciech Jakóbik) Po Belgii i Francji także Austria konfiskuje aktywa rosyjskie. Wiedomosti ustaliły, że w ramach […]
(Kommiersant/Wojciech Jakóbik) Komornik przesłał pisma wszystkim podmiotom rosyjskim w Belgii wzywające do zajęcia ich aktywów z długami […]
(Wojciech Jakóbik) W poniedziałek 15 czerwca upłynął termin złożenia przez Rosję terminarza spłaty 1,86 mld euro kary dla byłych […]
(ZIK/Wojciech Jakóbik) Byli udziałowcy Jukosu, znacjonalizowanej firmy Michaiła Chodorkowskiego z Rosji, zwrócili się do sądów w Wielkiej […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik, Wojciech Jakóbik Redakcja BiznesAlert.pl Chociaż oficjalnie dyrektor Rosnieftu Igor Sieczin pozostaje przyjacielem […]
(Rosnieft/Teresa Wójcik/Rosinvest/Wojciech Jakóbik) Rosnieft wydał komunikat, że terminowo spłaca raty kredytu zaciągnięty na finansowanie […]
(RIA/TASS/AFP/Teresa Wójcik) Moskwa zgodziła się zapłacić 1,86 mld euro akcjonariuszom Jukosu wykonując wyrok Europejskiego Trybunału Praw […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik, Wojciech Jakóbik Redakcja BiznesAlert.pl Zapytany o ryzyko zamachu na jego reżim, prezydent Federacji Rosyjskiej odparł, […]
(TASS/AFP/Teresa Wójcik) Rosja zakwestionowała wyrok Trybunału Arbitrażowego w Hadze w sprawie Jukosu – powiedział wczoraj mediom w […]