TAG: Rosnieft
Rosnieft otrzymuje od europejskich klientów roszczenia za dostawy zanieczyszczonej ropy rurociągiem Przyjaźń. O łącznych stratach spółka […]
Rosyjski Rosnieft musiał obniżyć wydobycie węglowodorów przez kryzys zanieczyszczonej ropy, który czasowo zatrzymał dostawy ropy przez […]
Transnieft proponuje rządowi Federacji Rosyjskiej przekazanie mu kontroli nad punktami odbioru ropy naftowej w celu zmniejszenia ryzyka powtórzenia […]
Trasnieft rozmawia z partnerami o odszkodowaniach za szkody poniesione w wyniku sytuacji z przesyłem zanieczyszczonej ropy ropociągiem Przyjaźń […]
Turkmenistan potrzebuje pieniędzy i partnerów gospodarczych. Rosja pali się do pomocy, bo może dzięki temu zagospodarować złoża, które przez […]
Niższa cena ropy obniża szanse na reformy korzystne dla rosyjskich spółek naftowych, bez których Rosjan może czekać problem z wydobyciem.
Rosnieft domaga się rekompensat za dostarczenie zanieczyszczonej ropy i spadek przerobu w wyniku zatrzymania dostaw przez ropociąg Przyjaźń w […]
Rosnieft chce ulg podatkowych przy wydobyciu węglowodorów ze złoża Priobskoje. Mowa o 46 mld rubli rocznie, na okres 10 lat. Ma to […]
Sylwester Kamiński, współpracownik BiznesAlert.pl, opisuje hipotetyczną podróż tankowca Mendeleev Prospect, który przysporzył problemów PKN […]
Poziom wydobycia rosyjskiej ropy na początku lipca okazał się najniższy od 3 lat.  
BuzzFeed News uzyskał nagranie ze spotkania polityków włoskiej Ligi Północnej z Rosjanami na temat dofiannsowania tej partii z wykorzystaniem […]
Trwa spór Rosnieft-Transnieft opisywany w BiznesAlert.pl. Kommiersant donosi, że Rosnieft obarczył Transnieft winą za spadek wydobycia w […]
Wiarygodność Rosji jako dostawcy ropy została zakwestionowana przez kryzys zanieczyszczonego surowca. Spór o odpowiedzialność toczy się także […]
Rosja wznowiła dostawy czystej ropy do niemieckich rafinerii. Pierwsze partie zostały odebrane 17 czerwca. Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung […]
Reuters ustalił, że odrzutowce rosyjskiego Rosnieftu dostarczyły co najmniej trzynaści razy prezesa Igora Sieczina i innych przedstawicieli […]