font_preload
PL / EN
Energetyka Gaz Węgiel 2 października, 2017 godz. 15:45   
REDAKCJA

Sitarski: Kukiz’15 za stabilnymi dostawami gazu i węgla (SPROSTOWANIE)

Węgiel

SPROSTOWANIE – Odnosząc się do artykułu pt. „Jakóbik: Kukiz’15 – partia obrony węgla i gazu z Rosji?” opublikowanego 22 września 2017 roku przez autora Wojciecha Jakóbika (http://biznesalert.pl/jakobik-kukiz15-partia-obrony-wegla-gazu-rosji/), pragnę poinformować, że Klub Poselski Kukiz’15 nie jest partią polityczną i w jego skład wchodzą przedstawiciele rożnych środowisk, ugrupowanie nie pobiera subwencji partyjnej z budżetu państwa, działalność osób związanych z Ruchem Obywatelskim Kukiz’15 nie jest działalnością partyjną.

Jestem wiceprzewodniczącym Komisji Energii i Skarbu Państwa i na co dzień zajmuję się między innymi tematyką związaną z energią konwencjonalną i pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Ponadto zajmuję się sprawami związanymi z restrukturyzacją i wsparciem kopalń węgla kamiennego. W całej mojej pracy parlamentarnej bronię górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Polska umowami międzynarodowymi jest zobowiązana do wdrażania kogeneracji, czyli produkcji energii elektrycznej z różnych źródeł.
Na dzień dzisiejszy produkcja węgla kamiennego w rodzimych kopalniach nie wystarcza dla zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju, a co za tym idzie węgiel kamienny jest sprowadzany między innymi z Rosji. Surowce naturalne dla energetyki powinny być wydobywane w naszym kraju. Chcąc zachować suwerenność energetyczną Polski utożsamiam się z postulatami NSZZ „Solidarność”, który od kilkunastu lat domaga się zmniejszenia importu węgla kamiennego do kraju w tym szczególnie z Rosji.

Uważam, że kopalnie mają: duże możliwości wydobywcze, potencjał produkcyjny, własne zasoby. Dobrze zarządzane, zapewnią węgiel energetyczny dla polskiej energetyki w większości opartej na tym surowcu. Ponadto import surowców energetycznych powinien być pod kontrolą spółek skarbu państwa. Jestem przeciwnikiem zamykania kopalń w Polsce, brałem czynny udział w obronie funkcjonowania kopalni „Sośnica”, a także jestem przeciwnikiem likwidacji kopalni „Krupiński”. W przypadku importu surowców energetycznych do Polski (takich, którymi Polska nie dysponuje w wystarczającej ilości) opowiadam się za stabilnymi dostawami z krajów gwarantujących stabilność dostaw i stabilność cen w długim okresie czasu (nawet kilkunastoletnim).

Reasumując, sprawując mandat Posła na Sejm RP reprezentuję interesy państwowo-publiczne moich wyborców obywateli Polski.

Poseł na Sejm RP, Krzysztof Sitarski

Jakóbik: Kukiz’15 – partia obrony węgla i gazu z Rosji?