font_preload
PL / EN
Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeń 22 lutego, 2017 godz. 7:30   

Świątkowska: Wojna informacyjna trwa. Trzeba weryfikować źródła

Prasa

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że stacjonujący w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO na Litwie żołnierze Bundeswhery mieli dokonać gwałtu na nieletniej Litwince. Wiadomość ta zaczęła krążyć w przestrzeni informacyjnej, najpierw poprzez e-maile, a następnie za pomocą środków masowego przekazu. W końcu, po rzetelnej weryfikacji, informację sprostował litewski rząd. Nie ma wątpliwości, że działanie to jest elementem konfliktu hybrydowego prowadzonego za pomocą walki informacyjnej – komentuje dr Joanna Świątkowska, ekspert Instytutu Kościuszki, dyrektor programowy CYBERSEC.

Walka informacyjna to potężny oręż, często wykorzystywany w celach politycznych. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że wrogie działania w cyberprzestrzeni prowadzone są w coraz bardziej wyrafinowany sposób. Cele takich kampanii, jak również jej adresaci są zróżnicowani. W tym przypadku, najważniejszym założeniem było wywołanie napięć wśród społeczeństw państw sojuszniczych, a w konsekwencji obniżanie akceptacji dla obecności wojsk NATO na wschodniej flance. Społeczeństwa wrażliwe na łamanie prawa i na zwyrodniałe czyny, mogą szybko zareagować na podobne informacje i zacząć wywierać presję na polityków. To właśnie cel, jaki chcą osiągnąć przeciwnicy NATO.

Obywatele państw demokratycznych, funkcjonujących w warunkach nieskrępowanego dostępu do informacji, są szczególnie narażeni na podobne prowokacje. W tym kontekście, bardzo istotne jest zachęcanie ich do weryfikacji źródeł i postawy opartej na krytycznym sposobie myślenia. Bazowa ostrożność w przyjmowaniu informacji jest kluczowa szczególnie, jeśli znajdujemy je w sieci. W cyberprzestrzeni, wiadomości bardzo szybko się rozpowszechniają, multiplikują i ciężko dotrzeć do ich źródeł. Powinniśmy wykształcić immunologiczny system przeciwdziałania dezinformacji. W przeciwnym razie, staniemy się bezwolnym, łatwo sterowalnym narzędziem w rękach oponentów.

***

O kluczowych wyzwaniach bezpieczeństwa cyberprzestrzeni porozmawiają uczestnicy II Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC PL, które odbędzie się 6 kwietnia br. na PGE Narodowym w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Kościuszki.