font_preload
PL / EN
Energia elektryczna Infrastruktura 6 października, 2017 godz. 7:30   
KOMENTUJE: Teresa Wójcik

Wójcik: Bezpieczeństwo energetyczne dla polskich kolei

fot. PKP Energetyka fot. PKP Energetyka

Specjalność PKP Energetyka to sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej klientom trakcyjnym. A także usługi elektroenergetyczne. Obecnie spółka przekształciła się w grupę kapitałową. Do 2025 r. wyda 3,2 mld zł na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną i cyfryzację bez których nie można obsługiwać nowoczesnych kolei – powiedział wczoraj ( 5 października ) mediom prezes spółki Wojciech Orzech.Szef PKP Energetyka zaprezentował osiągnięcia w pierwszej połowie 2017 r. i przedstawił plany na najbliższe lata – pisze Teresa Wójcik, redaktor BiznesAlert.pl

Spotkanie prezesa spółki Wojciecha Orzecha z mediami odbyło się w sześć miesięcy po poprzednim, w dniu 1 marca br. Obecnie spółka ma opracowaną Strategię Innowacyjności i zbudowane narzędzia sprawnego zarządzania. Celem Strategii jest rozwój portfolio usług, wzrost ich jakości oraz zwiększanie poziomu bezpieczeństwa energetycznego i sprzedaży energii PKP PLK. Prezes podkreślił, że najważniejsze dla firmy jest i będzie dostarczanie energii dla „kluczowego klienta” – PKP PLK. Dla usprawnienia działalności PKP Energetyka m.in. wyeliminowała pośredników i doprowadziła do wygaszenia kontraktów pozakolejowych, jako nie przynoszących zysków, a często przynoszących straty.

Skomputeryzowany i zintegrowany system zarządzania

Dopracowano się nowoczesnego, zintegrowanego systemu zarządzania – wyeliminowano faktyczną dezintegrację terenowych zakładów, których w kraju było 14 i które praktycznie stanowiły odrębne jednostki. Firma była jedna, ale operacyjnie i standardowo zdezintegrowana. Tę niewydolną strukturę zastąpiono skomputeryzowaną agregacją siatki zakładów.Komputerowe centrum zarządzania w Warszawie on line monitoruje sytuację dystrybucji energii w trakcji w całym kraju oraz pracę systemu brygadowego obsługującego cały system. Czyli 1300 brygad. Ze wszystkimi pracownikami jest bieżąca łączność przez smartfony. – Na poziomie pracowników wdrożyliśmy narzędzie, które pozwala nam dynamicznie alokować pracowników na terenie całego kraju w czasie rzeczywistym. Dane w tym systemie są aktualizowane co 5 minut – powiedział Orzech. Zdecydowanie poprawiona została komunikacja on line z klientem, tj PKP PLK, który obecnie ma do dyspozycji narzędzia monitorowania dystrybucji energii. Po wprowadzeniu zintegrowanego systemu zarządzania liczba awarii spadła o ponad połowę. W 2014 r. było ich 210, a w tym roku – 93.

Standardy i sprawność w każdej sytuacji

PKP Energetyka ma dwa poziomy zarządzania: obowiązujący w systemie normalnym, bez problemów; obowiązujący w sytuacjach nadzwyczajnych. Oba sprawdzają się w praktyce. Przykładem sprawnego funkcjonowania drugiego poziomu była realizacja latem 2016 r. dwóch nakładających się skomplikowanych zadań – obsługi energetycznej wzmożonego ruchu kolejowego w związku ze światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie i likwidacją skutków próby kradzieży 1 km sieci trakcyjnej w Wołominie. Co zagrażało zablokowaniem ruchu całego węzła warszawskiego.
Obecnie w perspektywie długoterminowego programu spółki PKP Energetyka najważniejsze są innowacje i inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną i cyfryzację. Rok temu utworzono Komitet Innowacyjności, obecnie została opracowana Strategia Innowacyjności PKP Energetyka.

Innowacyjność i digitalizacja

Wśród projektów innowacyjnych przygotowywany jest system zapobiegający oblodzeniu i oszronieniu kolejowej sieci trakcyjnej (SOZZ), które utrudniają ruch pociągów np. po nocnej przerwie w ruchu. System zakłada monitorowanie trakcji i podgrzewanie przewodu jezdnego do temperatury dodatniej w sytuacji zagrożenia oblodzeniem. System, wypróbowany m.in. w północnych Włoszech, jest prawie gotowy, czekamy z realizacją na akceptację PKP PLK – powiedział mediom prezes Orzech. Drugim projektem jest magazyn energii dla podstacji trakcyjnych, który będzie źródłem częściowego ( 50 proc.) zasilania pociągów, ograniczając bieżący pobór z sieci, a także w razie deficytu energii. Zasilanie tej „wielkiej baterii” będzie się odbywać przede wszystkim w godzinach nocnych i przy przerwach w ruchu. Potencjał przewidywany – 3 MW. Koszt realizacji szacowany na 20 mln zł., w tym spodziewane 9 mln zł. dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt magazynu ruszy w 2018 r. PKP Energetyka wpisuje się więc w pewien trend nowego w energetyce.

MUZ-a 1 i MUZ-a 2

Wśród wyzwań, jakie stały w pierwszym okresie przed spółką były, jak wspomniałam, standaryzacja, imodernizacja i cyfryzacja oraz zaprogramowanie warunków rozwoju. Określane jako MUZa (Modernizacja Układów Zasilania )1.

We wrześniu br. zaakceptowano długoterminowy plan rozwoju PKP Energetyka do 2025 r. – Zdefiniowaliśmy finansowo inwestycje rozwojowe na poziomie 3,2 mld zł. – poinformował prezes Orzech. Wcześniejsze plany inwestycyjne firmy (w perspektywie do 2020 r.) opiewały na 1,65 mld zł. Nowy plan zakłada większe wydatki. Przede wszystkim na program MUZ-a II, na modernizację układów zasilania, automatyzację sieci i na pełną cyfryzację oraz digitalizację. Program MUZ-a II obejmie linie kolejowe w ciągu Poznań – Warszawa (E20), Szczecin – Poznań – Wrocław (E59), Warszawa – Białystok (E75 Rail Baltica) oraz ciągi linii kolejowych z Warszawy do Radomia i z Warszawy do Lublina i Rzeszowa. Planuje się modernizację 39 i budowę 48 nowych obiektów energetycznych. Wartość całego programu, realizowanego w oparciu o umowy przyłączeniowe, przekroczy miliard złotych.

Na pytania dziennikarzy prezes Wojciech Orzech stwierdził, że firma ma potencjał finansowy i zdolność kredytową oraz wsparcie kredytowe dzięki właścicielowi spółki PKP Energetyka, którym jest znany światowy fundusz inwestycyjny – CVC Capital Partners. Problemów z kredytowaniem nie będzie.