font_preload
PL / EN
Alert PAP 14 czerwca, 2018 godz. 11:15   
REDAKCJA

Wyrok NSA nie wstrzymuje prac na odkrywce Tomisławice

energetyka Fot. BiznesAlert

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, oddalający skargę kasacyjną PAK KWB Konin w sprawie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji środowiskowej dla odkrywki Tomisławice, nie pozbawia mocy prawnej decyzji środowiskowej i nie wstrzymuje prac eksploatacyjnych oraz wydobywczych – poinformował ZE PAK w komunikacie prasowym.

„Na obecnym etapie postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji środowiskowej dla odkrywki Tomisławice nieuprawnione i bezpodstawne są publiczne oświadczenia przeciwników działalności naszej spółki o rażącym naruszeniu prawa przy wydaniu decyzji środowiskowej dla odkrywki Tomisławice” – napisano.

12 czerwca Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną PAK KWB Konin od wyroku WSA w Poznaniu, uchylającego postanowienie SKO w Koninie o zawieszeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej dla wydobywania węgla brunatnego z odkrywki Tomisławice.

„Prowadząc postępowanie SKO w Koninie musi ponownie ocenić czy zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej, wydanej przez Wójta Gminy Wierzbinek w 2007r. Od kolejnego orzeczenia SKO w Koninie każdej ze stron tego postępowania będzie przysługiwało prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie dwuinstancyjne postępowanie przed sądami administracyjnymi” – wyjaśniła spółka.

Spółka poinformowała też, że złożyła skargę kasacyjną na orzeczenie WSA w Warszawie, który oddalił skargę ZE PAK na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, podtrzymującą decyzję RDOŚ w Poznaniu o konieczności przeprowadzenia nowej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia nowego raportu środowiskowego dotyczącego planowanej rozbudowy infrastruktury odkrywki Tomisławice.

„Niezależnie od tego kopalnia prowadzi przygotowania do wykonania raportu dla budowy infrastruktury na odkrywce Tomisławice na wypadek niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy przed NSA w Warszawie. Pomimo problemów związanych z przedłużeniem postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy infrastruktury na odkrywce Tomisławice, oceniamy, że wydobywanie węgla z tej odkrywki nie powinno być zagrożone” – napisano.

Polska Agencja Prasowa