15.11.2013 ALERT

15 listopada 2013, 09:38 Alert
Alert

ENERGETYKA

Buzek: Unia nie będzie konkurencyjna przy wysokich cenach energii

(RZECZPOSPOLITA/CIRE)

Unia nie będzie konkurencyjna przy wysokich cenach energii i niepewności dostaw, zwrócił uwagę Jerzy Buzek otwierając w czwartek konferencję ReACT zorganizowaną przez Parlament Europejski w ramach kampanii informacyjnej przed przyszłorocznymi wyborami do PE. Spotkanie pod hasłem „UE w świecie współczesnym – energia do działania” otworzył były przewodniczący PE, a obecnie europoseł PO Jerzy Buzek. Jednym z omawianych bloków tematycznych była energetyka. Jak mówił Jerzy Buzek, energetyka jest kluczem do rozwiązania problemów gospodarczych w Unii Europejskiej. Zwrócił on jednocześnie uwagę, że Unia nie będzie jednak konkurencyjna przy wysokich cenach energii i niepewności dostaw. – Najważniejsze dla dalszego rozwoju UE jest to, by zbudowała ona silny rynek, stawiała na innowacyjność i tworzyła nowe miejsca pracy, zwłaszcza dla młodych – mówił Buzek. Natomiast Grażyna Piotrowska-Oliwa, była prezes PGNiG i wiceprezydent Pracodawców RP podkreśliła, że europejski rynek energetyczny nie jest konkurencyjny np. w porównaniu z USA. Wynika to, jej zdaniem, z innej struktury geologicznej czy gęstości zaludnienia – w odniesieniu do wydobycia gazu łupkowego – oraz kwestii ekologicznych i zobowiązań do ograniczenia emisji CO2, choć – jak zwróciła uwagę – Europa odpowiada jedynie za 12 proc. światowych emisji. Zaznaczyła również, że poszczególne kraje UE mają odmienne interesy i źródła pozyskiwania energii; we Francji jest to atom, w Niemczech – odnawialne źródła energii, a polska gospodarka w 90 proc. oparta jest na węglu. Publiczność konferencji pytana o priorytety polityki energetycznej, jakie UE powinna przyjąć w najbliższych latach, w 50 proc. opowiedziała się za rozwojem zielonych źródeł energii. 29,5 proc. wskazało na wydobycie gazu łupkowego, a 20,5 proc. – na wsparcie biopaliw nowej generacji.

Tranzyt gazu przez Ukrainę zagrożony? Ukraińcy uspokajają, Rosjanie ostrzegają

(INTERFAX/WOJCIECH JAKÓBIK)

Minister energetyki i przemysłu węglowego Ukrainy Eduard Stawicki  ocenił, że zawieszenie zakupu gazu od Gazpromu przez Naftogaz nie zaszkodzi tranzytowi surowca do europejskich klientów.  Tymczasem przedstawiciele rosyjskiego giganta gazowego ostrzegając, że Ukraińcy mają za mało zapasów, by wytrzymać bez dostaw z Rosji całą zimę. Zatrzymali w swoich magazynach (największych w Europie) tylko 17,6 mld m3 gazu. Według Gazpromu, dla nieprzerwanych dostaw dla odbiorców detalicznych na Ukrainie, musieliby mieć odłożone 21,5 mld m3. Firma sugeruje, że Ukraińcy będą zmuszeni do podkradania gazu przeznaczonego dla europejskich klientów, kiedy skończy im się surowiec w magazynach. Dla uspokojenia sytuacji Gazprom zapowiada, że rozważa ustępstwa wobec Naftogazu i wydłużenie okresu zapłaty za dostawy. Jednocześnie podkreśla, że nie zauważa „pozytywnej dynamiki” jeśli chodzi o spłatę gazowego długu Ukrainy wobec Gazpromu.

Niewierowicz o współpracy energetycznej UE-USA

(LITHUANIAN TRIBUNE/WOJCIECH JAKÓBIK)

Litewski minister energetyki Jarosław Niewierowicz wzywa do rozwoju wymiany surowcami energetycznymi między USA a Unią Europejską. Spotkał się w Stanach Zjednoczonych z Sekretarzem ds. Energii Ernestem Monizem. Podziękował za wsparcie Waszyngtonu dla aspiracji dywersyfikacyjnych Wilna. Ocenił, że jest ono ważne z punktu widzenia całego regionu. Litwa liczy na dostawy amerykańskiego gazu skroplonego do terminalu budowanego w Kłajpedzie. Póki co rząd USA udzielił zgody na eksport LNG czterem firmom. Litwini liczą, ze będzie ich coraz więcej.

INFRASTRUKTURA

Grupa PKP CARGO publikuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2013 r.

(www.pkp-cargo.pl)

Grupa PKP CARGO SA zanotowała po trzech kwartałach 2013 r. wyższą wartość pracy przewozowej oraz poprawę wskaźników operacyjnych przy niższych kosztach działalności operacyjnej, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Na wysokość zysku netto po trzech kwartałach 2013 r. wpływ miało rozliczenie premii prywatyzacyjnej i uznaniowej o łącznej wartości brutto 208,8 mln dla pracowników w związku debiutem giełdowym spółki. Był to efekt jednorazowy, który nie będzie wpływał na wyniki PKP CARGO w przyszłości. Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 3 517,8 mln zł, czyli ok. 8,6% mniej niż w analogicznym okresie ub.r.: 3 850,5 mln zł.

Jesteśmy gotowi na pierwsze opady śniegu

(www.gddkia.gov.pl)

Co prawda do astronomicznej zimy mamy jeszcze ponad miesiąc to sprzęt do zimowego utrzymania dróg krajowych jest już przygotowany. Prawie 2500 pojazdów, m. in. pługi, solarki, czy pługi wirnikowe czeka na opady śniegu. W 253 magazynach o łącznej pojemności 324 tys. ton zgromadzona jest sól drogowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza siecią ponad 18 tys. km dróg krajowych (z wyjątkiem odcinków tych dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu). Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, czyli odśnieżanie i usuwanie śliskości prowadzi 16 oddziałów GDDKiA. Działaniami na drogach kierują 104 Rejony i 265 Obwodów Drogowych.

Akcja Zima 2013/2014

(www. gddkia.gov.pl/O. Bydgoszcz)

Pierwsze przygotowania do tegorocznej zimy rozpoczęły się już w okresie wakacyjnym, gdy przeprowadzano remonty, przebudowy, wycinkę drzew czy oczyszczano i pogłębiano rowy odwadniające. Prace nie tylko miały na celu poprawę bezpieczeństwa ale i lepsze odwodnienie samej drogi. Obecnie do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przygotowanych jest już ponad 21 000 ton soli i 200 ton chlorku wapnia a także ponad 130 pługów i prawie 70 solarek. Wszystkie drogi zarządzane przez GDDKIA objęte są też systemem stałego monitorowania, pozwalającym na odpowiednie reagowanie służb drogowych.

Zimowe utrzymanie dróg krajowych. Sezon 2013/2014

(www. gddkia.gov.pl/O. Gdańsk)

Jak co roku na drogach krajowych rozpoczyna się zimowa mobilizacja. GDDKiA Oddział w Gdańsku musi być gotowa na konieczność odśnieżania około 806 km dróg krajowych w województwie pomorskim. Choć przygotowania do zimy rozpoczynamy już kilka miesięcy wcześniej. Przygotowania do zimy rozpoczynają się jeszcze latem, kiedy drogi krajowe oceniane są pod kątem technicznym – sprawdzany jest stan nawierzchni, poboczy i urządzeń odwadniających. W tym sezonie do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych w woj. pomorskim jest przygotowanych 52 pługosolarek, 26 pługów, a do tego w pogotowiu czekają 4 pługi wirnikowe. W magazynach znajduje się 18 tys. t soli.

21 dni na składanie zgłoszeń należności przez dostawców i usługodawców – S69 odc. Mikuszowice – Żywiec

(www. gddkia.gov.pl/O. Katowice)

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działając na podstawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z udzielonego zamówienia publicznego na realizację budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec –Zwardoń, odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec, informuje, iż w terminie 21 dni od 12.11.2013 r., przedsiębiorcy, których należności za zrealizowane i odebrane prace nie zostały zaspokojone przez wykonawcę – konsorcjum firm:

Polimex-Mostostal SA, DOPRASTAV a.s., „MOSTMAR” SA, mogą składać zgłoszenia należności wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w w/w ustawie.

Droga krajowa nr 77 – objazd w związku z remontem przejazdu kolejowego w Sandomierzu

(www. gddkia.gov.pl/O. Kielce)

W związku z remontem przejazdu kolejowego prowadzonym przez PKP PLK zamknięta została droga krajowa nr 77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola w Sandomierzu w miejscu remontowanego przejazdu. Oznakowany objazd dla ruchu tranzytowego dla podróżujących w kierunku od Lipnika w stronę Stalowej Woli i Niska wytyczono począwszy od węzła (skrzyżowanie ulicy Żwirki i Wigury oraz Alei Jana Pawła II) w Sandomierzu drogą krajową nr 79 do Łoniowa, następnie drogą krajową nr 9 do Nagnajowa, droga wojewódzką nr 871 do Tarnobrzega i Stalowej Woli oraz drogą krajową nr 77 do Niska. Objazd dla podróżujących od Niska do Lipnika przebiega analogicznie w przeciwnym kierunku.

16 wykonawców chce budować obwodnicę Ostrowa Wielkopolskiego

(www. gddkia.gov.pl/O. Poznań)

16 firm ubiega się o budowę II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S11 , spośród nich są dwie firmy które nie realizowały dotychczas żadnej inwestycji dla GDDKiA w Polsce. Zaproszenie do II etapu przetargu – składanie ofert cenowych – otrzymają ci wykonawcy którzy przejdą pozytywnie weryfikację. Wśród wykonawców które są zainteresowane budową II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego są dwie firmy, które jeszcze nie realizowały w Polsce inwestycji dla GDDKiA. Budowa II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego jest kontynuacją I etapu, który został udostępniony dla kierowców pod koniec 2009 roku.

GDDKiA wyznaczyła miejsca do kontroli pojazdów dla ITD i Policji.

(www. gddkia.gov.pl/O. Warszawa)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wyznaczył miejsca do kontroli pojazdów dla Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji na trasie S8 Konotopa-Powązkowska oraz na S8 Trasa Toruńska. Pojawią się również na trasie S2. W związku z prowadzoną przebudową Trasy Armii Krajowej oraz związanym z tym wprowadzeniem przez m.st.Warszawa na tej trasie zakazu przejazdu samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej  16 ton w godzinach 6.00 – 22.00, GDDKiA zaleca objazd dużą obwodnicą Warszawy, czyli drogami krajowymi nr 50 i 62.

Duże zainteresowanie budową S3

(www. gddkia.gov.pl/O. Wrocław)

Do wrocławskiego oddziału GDDKiA wpłynęło łącznie 85 wniosków o dopuszczenie do procedury przetargowej na realizację 5 zadań budowy trasy S3 na odcinku Nowa Sól-Legnica. To pierwszy etap przetargu ograniczonego, w którym wszyscy zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą weryfikację wniosków zostaną zaproszeni do drugiego etapu, w którym będą mogli złożyć swoje oferty. Zbiorcze zestawienie wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można znaleźć pod następującym adresem www:

http://www.gddkia.gov.pl/pl/62/powyzej-progow-unijnych,status-inprogress

Piętrusy PKP Intercity coraz bliżej Łodzi

(www.pkpsa.pl)

6 wykonawców zgłosiło zainteresowanie dostawą 10 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Intercity. Zakończył się pierwszy etap postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem tj. do przewoźnika wpłynęły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Część środków, na realizację inwestycji dedykowaną linii Warszawa – Łódź, przewoźnik chce pozyskać z funduszy unijnych. Przedmiotem zamówienia PKP Intercity są piętrowe elektryczne zespoły trakcyjne wraz z ich serwisowaniem przez kolejnych 15 lat. Nowoczesne i komfortowe pociągi będą kursować w relacji Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna ze stacjami pośrednimi.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Wojciech Jakóbik, Maciej Pawlak