17.07.2013 ALERT

17 lipca 2013, 09:41 Alert

ENERGETYKA

PGE i rząd walczą o nowe bloki w Opolu

(DZIENNIK GAZETA PRAWNA)

Polska Grupa Energetyczna rozmawia z firmą Alstom o możliwości jej większego zaangażowania w budowę nowych bloków dla Elektrowni Opole. PGE chce przenieść odpowiedzialność za energetyczną część projektu na Alstom, ponieważ polskie spółki odpowiedzialne za jego wykonanie mają problemy finansowe, jak Rafako należące do PBG znajdującego się na skraju bankructwa. Z kolei Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński przekonuje, że odbiorcą energii elektrycznej z nowych bloków mógłby zostać KGHM. Byłby zainteresowany długoterminową umową na dostawy, ponieważ firmie zależny na stabilnych dostawach. Taka umowa ustabilizowałaby też sytuację Elektrowni Opole.

PGE, KGHM, Tauron i Enea porozumiały się w sprawie projektu jądrowego

(PAP)

Spółki PGE, KGHM, Tauron oraz Enea ustaliły zasadnicze warunki wspólnego projektu jądrowego. Polska Agencja Prasowa dowiedziała się, że już we wrześniu może dojść do podpisania umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji pierwszej w naszym kraju elektrowni atomowej. Kilka tygodni temu wszystkie cztery firmy zawarły porozumienie dotyczące kontynuowania prac nad projektem umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej. Dokument ten obowiązuje do końca września bieżącego roku (z możliwością przedłużenia o jeden kwartał). Jeszcze wcześniej, bo we wrześniu 2012 roku, PGE, KGHM, Tauron i Enea sygnowały list intencyjny odnośnie nabycia udziałów we wspomnianej spółce. Prawdopodobnie to PGE będzie odgrywać wiodącą rolę w projekcie. Polski rząd planuje wzniesienie dwóch elektrowni atomowych o mocy ok. 3000 MW.

Litewscy Zieloni nie współpracują z Gazpromem

(15MIN)

Przewodnicząca Partii Zielonych na Litwie Linas Balsys odrzuca oskarżenia, jakoby jej partia działała pod wpływem Gazpromu i dlatego blokowała poszukiwania gazu łupkowego. Przekonuje, że opór przed działalnością Chevronu w regionie Taurage na zachodzie Litwy powstał z inicjatywy mieszkańców, a nie Rosjan. Do piątku ma zapaść decyzja Ministerstwa Środowiska odnośnie udzielenia zgody na poszukiwania gazu łupkowego przez Amerykanów.

Bułgaria czeka na TAP

(NOVINITE)

Minister gospodarki i energetyki Bułgarii Dragomir Stojnew spotkał się z konsorcjum zarządzającym projektem Gazociagu Transadriatyckiego (TAP). Ocenił, że dywersyfikacja jest priorytetem dla Sofii i w tym kontekście jego kraj liczy na dostawy azerskiego gazu z TAP. Jego zdaniem to źródło może stać się kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Bułgarii. Bułgarzy pracują nad stworzeniem rewersów gazowych w interkonektorach z Grecją, Turcją, Rumunią i Serbią. W ten sposób chcą umożliwić słanie azerskiego surowca dalej, zgodnie z koncepcją Południowego Korytarza Gazowego.

Putin liczy na Azję i Pacyfik

Według prezydenta Rosji Władimira Putina Rosja ma potencjał do odegrania kluczowej roli na rynkach gazu regionu Azji i Pacyfiku. – Możemy wypełnić te nisze, mamy ku temu wszelkie przesłanki – przekonywał dziennikarzy w środę. W tym kontekście przywołał realizację dużego projektu Sachalin 2. Według Putina rosyjskim priorytetem powinny być programy rozwoju infrastruktury energetycznej na Dalekim Wschodzie. Rosjanie chcą zdywersyfikować odbiorców ich gazu, w ten sposób uniezależniając się od sprzedaży surowca na niepewny już rynek europejski.

IAEA: Świat zdał egzamin z atomu

(REUTERS)

Społeczność międzynarodowa osiągnęła znaczy postęp na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa jądrowego na całym świecie – wynika z raportu opublikowanego przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA). W sprawozdaniu przedstawionym dwa lata po tragicznych wydarzeniach w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima I, IAEA dowodzi, że większość państw korzystających z atomu przeprowadziła odpowiednie testy pod kątem bezpieczeństwa swoich elektrowni. Jako korzystne zjawisko autorzy raportu określili wprowadzenie  w obiektach nuklearnych dodatkowych środków bezpieczeństwa. Zdaniem IAEA w najbliższych latach konieczne będzie podjęcie działań mających na celu wyłączenie z użytku najstarszych reaktorów jądrowych. Szacuje się, że z pośród 437 elektrowni na świecie 162 pracują nieprzerwanie od ponad 30 lat. Kilka państw na świecie rozpoczęło już przygotowania do realizacji wytycznych przygotowanych przez IAEA. Doskonałym przykładem są Stany Zjednoczone i Kanada, gdzie opracowano program zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności reaktorów jądrowych w całym „cyklu życia” elektrowni.

OMV znalazł więcej gazu u wybrzeży Australii

(UNITED PRESS INTERNATIONAL)

Członek zarządu austriackiego potentata gazowego OMV Jaap Huijskes poinformował, że spółka dokonała odkrycia kolejnych pokładów surowca na złożu Zola. Podczas odwiertów natrafiono na 360-metrową warstwę gazu. Odkrycie nie jest tak duże jak nagłośnione dwa lata temu odwierty OMV, podczas których znaleziono na terenie Zoli 426-metrową warstwę surowca na głębokich wodach, w odległości 6 kilometrów od ogromnego złoża Gorgon. Media uznały ten fakt, za jeden z największych sukcesów OMV w historii. Gospodarki na kontynencie azjatyckim przyglądają się Australii, gdyż liczą na dostawy LNG z tego kierunku. JPX Nippon posiada 15 procent udziałów w koncesji OMV.

INFRASTRUKTURA

ETO sprawdzał przyczyny różnic w kosztach drogowych projektów

(www.edroga.pl/Komisja Europejska)

W latach 2000–2013 UE przeznaczyła około 65 mld euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności na współfinansowanie budowy i remontu dróg. Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) przeprowadził kontrolę 24 projektów inwestycyjnych finansowanych z tych środków, sprawdzając czy ich cele zostały osiągnięte po rozsądnych kosztach.

Przygotowania do budowy Trasy Świętokrzyskiej

(www.edroga.pl/ZMiD w Warszawie)

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie ogłosił przetarg na budowę pierwszego odcinka Trasy Świętokrzyskiej. Inwestycja polega na przebudowie ul. Sokolej od Wybrzeża Szczecińskiego (zjazd z mostu Świętokrzyskiego) do ul. Zamoyskiego. Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mają czas do 22 sierpnia na złożenie oferty.

Wizyta delegacji Komisji Transport i Turystyka Parlamentu Europejskiego w Polsce

(www.transport.gov.pl)

Rozpoczęła się pierwsza wizyta w Polsce Komisji Transport i Turystyka (TRAN) Parlamentu Europejskiego. Wizyty przedstawicieli komisji Parlamentu Europejskiego są organizowane regularnie w państwach członkowskich. Celem wizyty przedstawicieli Komisji TRAN jest zapoznanie się ze stanem infrastruktury w Polsce.

Rozporządzenie MTBiGM z 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

(www.ulc.gov.pl)

W Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie ministra transportu z 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 63 ustawy Prawo lotnicze z 3 lipca 2002 r.

Określa ono zasady klasyfikacji lotnisk, warunki i tryb prowadzenia rejestru lotnisk, wzór rejestru lotnisk, zmiany cech lotnisk wymagające zgody prezesa ULC.

Komunikat ws. zasad funkcjonowania obcych OSL na terytorium Polski

(www.ulc.gov.pl)

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że prezes ULC podpisał Komunikat w sprawie zasad funkcjonowania obcych ośrodków szkolenia lotniczego na terytorium RP, oferujących szkolenia do świadectw kwalifikacji. Komunikat precyzuje jakie warunki powinny zostać spełnione przez obce ośrodki szkolenia lotniczego, aby mogły świadczyć swoje usługi w zakresie działalności szkoleniowej do świadectw kwalifikacji na terytorium Polski.

Sezonowe kasy PKP Intercity w nadbałtyckich kurortach

(www.pkp.pl)

PKP Intercity uruchomiło 9 dodatkowych okienek kasowych w nadmorskich miejscowościach wypoczynkowych. Ponadto w trakcie weekendowych zmian turnusów, na wybranych dworcach na Pomorzu, pojawią się mobilni informatorzy. To kolejne, po systemie jednej kolejki na dworcu w Gdańsku, rozwiązania usprawniające obsługę klientów w okresie wakacyjnym.

Budowa metra zaawansowana w 60 proc.

(www.rynek-kolejpwy.pl)

Budowa centralnego odcinka II linii to największa miejska inwestycja. Władze miasta podsumowały stan zaawansowania prac. – W przyszłym roku na pewno skorzystamy z metra – zapewnia Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. Jak przypomniały władze miasta, w ostatnich tygodniach powodzeniem zakończyły się dwie skomplikowane operacje: przejścia tarcz pod budynkami przy ul. Targowej i Zamoyskiego na Pradze oraz pod tunelami I linii metra.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Joanna Dobosz, Wojciech Jakóbik, Patrycja Olszamowska, Maciej Pawlak