185. rocznica wybuchu powstania listopadowego

30 listopada 2015, 08:45 Bezpieczeństwo
monwojskorocznica

W niedzielę 29 listopada br. w Warszawie, przy mogile powstańczej bitwy pod Olszynką Grochowską, odbyły się uroczystości upamiętniające 185. rocznicę wybuchu powstania listopadowego. W uroczystościach uczestniczył minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.


W trakcie obchodów, które rozpoczęły się mszą św. polową, sprawowaną w intencji poległych powstańców, odczytany został Apel Pamięci i oddano salwę honorową.

– Przywiodła nas tu miłość Ojczyzny. Ale przywiodła nas tu także nadzieja. Ta nadzieja, która towarzyszyła wojskom Rzeczpospolitej, gdy wymaszerowywały po upadku Warszawy w 1831 r. Ta nadzieja, która im towarzyszyła, i która sprawiła, że przeszli przez całą Europę i wrócili. Wrócili wraz z Legionami Józefa Piłsudskiego. Wrócili wraz z armią tworzoną we Francji przez Romana Dmowskiego. (…) Wrócili wraz z tymi, którzy później pod Warszawą położyli życie zwyciężając najazd bolszewicki – w najważniejszej, współczesnej bitwie świata – mówił podczas uroczystości minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

– Wrócili, aby budować silną, niepodległą Rzeczpospolitą. (…) Wrócili, aby nasycać ją treścią, którą stworzyło powstanie listopadowe. Tę Rzeczpospolitą, którą nam przekazali żołnierze tamtego czasu, bo chociaż mówimy o powstaniu listopadowym, to przecież pamiętamy – to była wojna o niepodległość – podkreślił szef MON.

– Ta wojna wówczas się nie zakończyła. Wojna, którą żołnierz polski toczył przez następne stulecie i która nas obliguje do tego, aby odbudować wewnętrzną siłę narodu, by odbudować siłę Wojska Polskiego. By odbudować siłę polskiej gospodarki. By nigdy więcej Polska nie zależała od sił zewnętrznych. By była zależna tylko i wyłącznie od własnej zdolności. (…) Od siły gospodarczej i militarnej. Takie jest najważniejsze przesłanie tych, którzy tutaj polegli broniąc Warszawy, broniąc narodu, broniąc Polski – zaznaczył minister obrony Antoni Macierewicz.

Podczas uroczystości sekretarz stanu – szef Gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników obchodów.

– Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w upamiętnienie bohaterów powstania listopadowego. Dziękuję za hołd składany bohaterom i za cześć oddawaną poległym. Dziękuję tym, którzy przypominają o znaczeniu tego zrywu w historii Polski – napisał prezydent.

Na ceremonię przybyli także przedstawiciele kierowniczej kadry Sił Zbrojnych RP, urzędów dzielnicowych m.st. Warszawy, organizacji i związków kombatanckich oraz harcerskich, a także mieszkańcy Warszawy. Szczególnym momentem uroczystości było złożenie w mogile powstańczej ziemi z grobów powstańców listopadowych. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli w tym miejscu wieńce.

Obchody zorganizowały władze samorządowe dwóch warszawskich dzielnic: Pragi-Południe i Rembertowa wspólnie z organizacją społeczną: Krąg Pamięci Narodowej.

***

Mogiła powstańcza bitwy pod Olszynką Grochowską (Pomnik Bitwy Grochowskiej) znajduje u zbiegu ulic Szerokiej i Traczy. Upamiętnia największą bitwę powstania listopadowego – bitwę o Olszynkę Grochowską, stoczoną 25 lutego 1831 r., w której 59 tys. Rosjan (pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza, dysponujących 178 armatami) próbowało kilkoma falami natarcia przełamać linię obrony Polaków. Wojskami polskimi, liczącymi ok. 36 tys. żołnierzy i dysponującymi 114 armatami, dowodził generał Józef Chłopicki. Polacy zatrzymali natarcie na Warszawę, ale na placu boju pozostało prawie 7,3 tys. powstańców. W 1916 r. Towarzystwo Przyjaciół Grochowa postawiło na jednej z wydm, w miejscu bitwy, drewniany krzyż upamiętniający biorących w niej udział polskich bohaterów. W 1930 roku, w setną rocznicę wybuchu powstania listopadowego krzyż wymieniono na metalowy. Tradycyjnie uroczystości odbywają się w tym miejscu corocznie w rocznicę bitwy oraz w rocznicę wybuchu powstania listopadowego. W rocznicę wybuchu powstania listopadowego – 29 listopada – obchodzony jest Dzień Podchorążego.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej