(CIRE.pl)

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla dwóch kotłów w Elektrociepłowni Lublin Wrotków, oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Udziałem w postępowaniu zainteresowanych jest 11 wykonawców.

Jak wynika informacji spółki na liście podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu, w którym ma zostać wyłoniony wykonawca inwestycji, są: konsorcjum firm Polimeksu Energetyka z Doosanen Lentjes, konsorcjum Erbudu Industry wraz Erbudem i Energotechniką-Energorozruchem, konsorcjum Budimeksu oraz MTS Environmental, Rafako, Mostostal Puławy, konsorcjum z udziałem firm Kopex, Noe i Kotłorem, Mostostal Zabrze, konsorcjum firm; SBB Energy i Energoserwis Lublin, konsorcjum z udziałem Babcock Borsig Steinmüller, Bilfinger Elwo oraz Steinmüller Engineering IHI GmbH Group Company, Control Process i GE Power (dawniej Alstom Power).

Obecnie wnioski oferentów są oceniane pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w warunkach udziału w postępowaniu przetargowym.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest na koniec trzeciego kwartału 2016 roku, a zakończenie inwestycji na koniec 2018 roku.
Przedsięwzięcia ma polegać na budowie instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowie instalacji odsiarczania spalin w technologii półsuchej.

„Po uruchomieniu instalacji, z elektrociepłowni popłynie do mieszkańców Lublina relatywnie tanie ciepło, wytworzone w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska. Dzięki inwestycji będziemy gotowi na wejście w życie zaostrzonych norm środowiskowych w 2021 roku – powiedział Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków jest największym źródłem energii elektrycznej i cieplnej na Lubelszczyźnie. Posiada największy, będący w eksploatacji blok gazowo-parowy w Polsce oraz 4 kotły wodne. Elektrociepłownia dysponuje osiągalną mocą elektryczną 231 MWe oraz osiągalną mocą cieplną 627 MWt. W ciągu roku produkcja energii elektrycznej z bloku gazowo – parowego wynosi od 1000 do 1600 GWh. Ilość ciepła wytworzonego w bloku i kotłach wodnych jest uzależniona od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej i w ostatnich latach kształtuje się na poziomie ok. 3 000 000 GJ.

(Polska Agencja Prasowa)

Zespół ekspercki, badający sytuację Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zakończy pracę do połowy kwietnia, zamiast – jak zakładano – z końcem marca. W innej górniczej spółce, Katowickim Holdingu Węglowym, audytorzy są na etapie formułowania wniosków i przygotowania raportu. (więcej…)

(CIRE.pl)

Spółką z grupy PGE – PGE Obrót kieruje nowy trzy osobowy zarząd. Zmienił się też skład rady nadzorczej. (więcej…)

(Polska Agencja Atomistyki/Ministerstwo Środowiska)

Jak poinformowała na swojej stronie internetowej Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) 31 marca 2016 r. Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło powołała Pana Andrzeja Przybycina na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa PAA.

Andrzej Przybycin jest geologiem, ekspertem z zakresu geologii podstawowej, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów oraz koncesjonowania działalności regulowanej ustawą Prawo geologiczne i górnicze, ukończył Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie ze specjalizacją ochrona środowiska w gospodarce.

Od 2004 roku pracował w Ministerstwie Środowiska jako Z-ca Dyrektora Departamentu Geologii i koncesji geologicznych.

Od 2012 roku był wicedyrektorem instytutu i dyrektorem ds. państwowej służby geologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Ostatnio ponownie został Dyrektorem Departamentu Nadzoru Geologicznego w Ministerstwie Środowiska, odpowiadał za nadzór Ministra nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki.

Pełnomocny przedstawiciel Ministra Środowiska w Radzie Wspólnej Organizacji Interoceanmetal (2007-obecnie) oraz członek Komisji Prawno-Technicznej Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego z siedzibą w Kingston na Jamajce (2006-obecnie). W 2011 r. był Prezydentem Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego.

Autor lub współautor szeregu publikacji naukowych z zakresu geologii, zagadnień dotyczących aspektów środowiskowych i prawnych działalności geologicznej: magazynowania substancji w górotworze, podziemnego składowania odpadów, geologicznego składowanie dwutlenku węgla – CCS (carbon capture and storage), wykorzystania górotworu oraz polityki energetycznej, szczególnie w zakresie wydobywania węglowodorów, w tym gazu z łupków w Polsce.

Zna biegle angielski, rosyjski i niemiecki. Żonaty, trójka dzieci.

 

 

(Polska Agencja Prasowa)

Oprócz kompetencji, doświadczenia i odpowiedniego stażu pracy przedstawiciele rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa muszą mieć zaufanie ministra skarbu i realizować program gospodarczy rządu – mówił w czwartek szef MSP Dawid Jackiewicz i wskazywał na wiele patologii, do których doszło w ciągu ośmiu lat rządów PO-PSL w państwowych spółkach.

(więcej…)

(Polska Agencja Prasowa)

Były radny powiatu opolskiego i b. sołtys podopolskiej miejscowości Brzezie Tomasz Gabor zostanie od piątku nowym dyrektorem Elektrowni Opole (EO), oddziału spółki PGE GiEK. Gabor od 28 lat związany jest z EO, gdzie pracował jako starszy dyżurny elektroenergetyk.

Informację o objęciu od piątku funkcji dyrektora EO potwierdził w rozmowie z PAP w czwartek Gabor. Zastąpi on na tym stanowisku Adama Żurka, który – jak dodał – ma być jego zastępcą.

Nowy dyrektor EO jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Uniwersytetu Opolskiego. Był m.in. społecznym inspektorem pracy, a w latach 2003-2011 ławnikiem sądowym w Sądzie Rejonowym w Opolu. Uczestniczył także w budowaniu „Strategii zaangażowania społecznego” w spółkach Grupy Wydobywczo Wytwórczej BOT (obecnie PGE GiEK SA). Jest członkiem komitetu doradczego przy dziekanie wydziału ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu.

Sołtysem miejscowości Brzezie, gdzie znajduje się Elektrownia Opola, Gabor był przez ponad 12 lat. Z funkcji tej został odwołany w grudniu ub. roku po tym, jak wsparł ideę prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego dotyczącą powiększenia miasta o tereny sąsiednich gmin – w tym gm. Dobrzeń Wielki, w której znajduje się wieś Brzezie.

Gabor znany był również dotąd jako bloger kulinarny i uczestnik telewizyjnych programów kulinarnych. W 2014 roku startował z listy PSL na Opolszczyźnie do sejmiku województwa w wyborach samorządowych. Wziął też udział w prawyborach stowarzyszenia Razem dla Opola, które wskazały kandydata na prezydenta Opola przed ostatnimi wyborami samorządowymi. Prawybory wygrał wówczas szef klubu radnych Razem dla Opola Marcin Ociepa, obecnie przewodniczący opolskiej Rady Miasta.

(KHW SA)

Jak poinformował na swojej stronie internetowej KHW SA po II turze głosowania przeprowadzonej 30 marca 2016 kandydatem na członka Zarządu spółki IX kadencji, wybieranym przez pracowników, został Wiesław Piecha

Wiesław Piecha: 54 lata, absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalności: technika eksploatacji złóż oraz projektowanie i budowa kopalń. Studia podyplomowe: podstawy prawne zarządzania przedsiębiorstwem. Od 1988 w kopalniach Staszic, Wieczorek, Mysłowice-Wesoła – od stażysty do naczelnego inżyniera. W 2013 powierzono mu tworzenie Centrum Usług Górniczych. Obecnie pracuje jako zastępca dyrektora KWK Murcki-Staszic ds. usług górniczych, zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego.

(Gramwzielone.pl)

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl mimo że Stany Zjednoczone mają rozległą linię brzegową, amerykańskie farmy wiatrowe spotkać można było dotychczas wyłącznie na lądzie. To jednak wkrótce się zmieni za sprawą projektu realizowanego przez firmę Deepwater Wind i powstającego w odległości 4,8 km od wyspy Block Island położonej w stanie Rhode Island.

Pierwsza morska farma wiatrowa w USA zostanie przyłączona do sieci pod koniec 2016 r. i będzie produkować 125 000 MWh energii. To wystarczy, by zaspokoić 90 proc. zapotrzebowania na energię całej wyspy.

Przy łącznej mocy sięgającej na koniec zeszłego roku 75 000 MW, nowe farmy wiatrowe stanowią przeszło jedną czwartą nowych mocy wytwórczych zainstalowanych w USA w latach 2010-2014. Żaden kraj za wyjątkiem Chin nie może pochwalić się lepszym wynikiem.

– Morskie farmy wiatrowe to także ogromna szansa dla polskiej energetyki odnawialnej. Dobre warunki techniczne na Morzu Bałtyckim oraz malejące koszty technologii stwarzają coraz lepsze możliwości do inwestycji. Niewątpliwie warto skorzystać z doświadczeń Niemców i Duńczyków, którzy obecnie realizują kilka dużych projektów na Bałtyku – mówi Mariusz Mielczarek, dyrektor ds. sektora publicznego w GE.

Na pierwszej w USA morskiej farmie wiatrowej zainstalowanych zostanie 5 ogromnych turbin Haliade, które GE przejęło zeszłej jesieni wraz z całą częścią energetyczną Alstomu. Turbiny powstają w nowych zakładach położonych w miejscowości Saint-Nazaire znajdującej się u ujścia Loary we Francji. Każda z nich ma moc 6 MW – tyle wystarczy, by zasilić 5 000 amerykańskich gospodarstw domowych, a przy tym zaoszczędzić 21 000 ton CO2 w całym okresie eksploatacji turbiny. Wirnik turbiny o średnicy 150 m obejmuje przestrzeń, w której prawie pomieściłyby się dwa piętrowe Airbusy A380.

Pierwsza turbina Haliade wyprodukowana przez GE opuściła właśnie fabrykę, by udać się do Danii, gdzie będzie zainstalowana na farmie wiatrowej Osterild, której operatorem jest EDF EN. Spółka zamówiła także 238 turbin GE dla trzech innych morskich projektów wiatrowych: Saint-Nazaire, Courseulles-sur-Mer i Fécamp. Zakłady w Saint-Nazaire dostarczą także 5 jednostek Haliade dla projektu wiatrowego Block Island w USA oraz 66 jednostek Haliade dla Merkur, dużego projektu wiatrowego powstającego u wybrzeży Niemiec.

Deepwater Wind zamierza wykorzystać technologie magazynowania energii w akumulatorach opracowane przez wspierany przez GE startup Current. Zostaną one zastosowane w Deepwater ONE – South Fork, projekcie, który stanie u wybrzeży Long Island w stanie New York i składać się będzie z 15 turbin o łącznej mocy 90 MW. Technologia będzie stabilizować sieć i pozwoli do maksimum wykorzystać energię pochodzącą z morskich turbin wiatrowych.

– Akumulatory stanowią rozwiązanie dla jednego z największych wyzwań, przed którymi stoją dziś producenci energii odnawialnych. Dają bowiem możliwość magazynowania nadmiernych ilości energii w wietrzne dni i uwalnianie jej do sieci w okresach szczytowego zapotrzebowania – zwraca uwagę GE.

W zakresie morskiej energetyki wiatrowej GE oferuje też autorską technologię przesyłu energii stanowiącego kolejną przeszkodę w realizacji morskich projektów wiatrowych, gdyż ich przyłączenie do sieci wymaga instalacji morskiej stacji elektroenergetycznej.

Jest to obszar specjalizacji GE Energy Connections, którego technologie obejmujące rozwiązania dla linii wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) pozwalają na efektywny przesył energii elektrycznej na długich dystansach przekraczających 50 km. Technologię zastosowano przy powstającej na Morzu Północnym niemieckiej farmy wiatrowej DolWin3 o mocy 900 MW.

GE zainstalowało w nabrzeżnej stacji elektroenergetycznej dwa zaawansowane transformatory. Każdy z nich wyposażony jest w przełącznik zaczepów pozwalający operatorom wyrównać wahania napięcia, zapewniając niezakłócony przepływ energii elektrycznej nawet wówczas, gdy jeden z transformatorów zostanie wyłączony

Thales Group uruchomiła swoje dwunaste biuro morskie na świecie. Placówka powstała w Gdyni, a jej otwarcie jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku modernizacji Polskiej Marynarki Wojennej. Jak poinformował agencję eNewsroom.pl Tomasz Zakrzewski, dyrektor Defence & Security w Thales Polska, rozwiązania oferowane przez spółkę już teraz są powszechnie wykorzystywane przez polskie jednostki pływające.

(więcej…)