Nowy zarząd w PGE Obrót

31 marca 2016, 16:00 Alert
pge

(CIRE.pl)

Spółką z grupy PGE – PGE Obrót kieruje nowy trzy osobowy zarząd. Zmienił się też skład rady nadzorczej.
PGE Obrót kieruje obecnie zarząd w składzie: Dariusz Czuk – prezes zarządu, Robert Sołek – wiceprezes ds. handlowych oraz Jerzy Hejnar – wiceprezes zarządu. Wcześniej spółką kierował prezes Paweł Prządka.

Do zmian doszło również w radzie nadzorczej spółki. Pracuje ona obecnie w składzie: Edyta Sadek (przewodnicząca) Robert Bański (wiceprzewodniczący), Agnieszka Szczukiewicz (sekretarz) Krzysztof Bartnik, Janusz Pietrasiak oraz Barbara Sas. Z poprzedniego składu w nowej RN PGE Obrót zabrakło Jacka Drozda, który pełnił funkcję przewodniczącego oraz jednego z jej członków – Mariusza Skowronka.