Wieczorem 30 września Ministerstwo Energii opublikowało zmiany w projekcie rozwiązań dla polskiego rynku mocy wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych. (więcej…)

Od jutra obowiązywać będą przepisy przygotowanej przez Ministerstw Energii ustawy o efektywności energetycznej. Dokument wprowadza szereg zmian istotnych dla przedsiębiorców i administracji publicznej. Dostosowuje również polskie prawo do wymagań Unii Europejskiej. (więcej…)

„Osiągnęliśmy porozumienie na poziomie unijnym w sprawie ratyfikacji Porozumienia Paryskiego. Jednocześnie polskie interesy zostały zabezpieczone. Nasza gospodarka oparta jest na węglu i to zostało uwzględnione w przyjętym dziś porozumieniu” – mówi prof. Jan Szyszko, minister środowiska. (więcej…)

Unijni ministrowie środowiska dali zielone światło dla szybkiej ścieżki ratyfikacji światowego porozumienia klimatycznego. Polskie interesy zostały zabezpieczone – przekonywał szef resortu środowiska Jan Szyszko, wskazując, że nasz kraj nie zrezygnuje z węgla. „To historyczny dzień (..) możemy dziś pokazać nasze globalne przywództwo w sprawie działań klimatycznych” – podkreślił na konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz ds. działań klimatycznych Miguel Canete. (więcej…)

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej informuje, że 28 września 2016 roku zostało podpisane Porozumienie Trójstronne pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową oraz Spółką Restrukturyzacji Kopalń a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi działającymi w JSW SA w sprawie zasad przejścia pracowników JSW SA KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” do SRK. (więcej…)

Decyzja OPEC o ograniczeniu wydobycia ropy może spowodować wzrost cen ropy naftowej, co w konsekwencji przełoży się na droższe paliwa na stacjach – wskazują analitycy paliwowi. Ich zdaniem szanse na dalsze obniżki na polskich stacjach są praktycznie zerowe. Eksperci e-petrol.pl zauważyli, że ostatni tydzień września przyniósł dalsze obniżki cen paliw, m.in. o trzy grosze potaniał litr benzyny i oleju napędowego. (więcej…)

Ministerstwo Cyfryzacji uznało ochronę cyberprzestrzeni RP  za jeden z priorytetów resortu, wynikający wprost z przepisów ustawy o działach administracji rządowej. Ochrony takiej nie da się zapewnić bez nakreślenia spójnej strategii działania w tym obszarze. W efekcie, na początku 2016 roku, ministerstwo przekazało do konsultacji założenia do Strategii Cyberbezpieczeństwa RP. Obecnie resort przedstawia Strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016-2020. Konsultacje projektu potrwają do 7 października.  (więcej…)

Z informacji Biznesalert.pl wynika, że zaplanowane na dziś posiedzenie Rady Nadzorczej PGNiG nie odbędzie się. Tym samym nie będzie zmian w zarządzie spółki na temat których spekulowały media. (więcej…)

30 września 2016 r. Enea złożyła ofertę na zakup 100 proc. spółki ENGIE Energia Polska, właściciela elektrowni Połaniec. Dążenie do przejęcia tych aktywów wzmocni pozycję Grupy na rynku wytwórców energii. Wpisuje się także w przyjętą właśnie Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku. (więcej…)