23. Światowy Kongres Naftowy: PGNiG chce być animatorem rynku biometanu w Polsce

10 grudnia 2021, 09:45 Alert
biometan

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uczestniczyło w 23. Światowym Kongresie Naftowym w Houston. Uczestnicy konferencji omawiali inwestycje oraz projekty na rzecz rozwoju krajowego rynku biometanu i wodoru. Spółkę reprezentował Przemysław Wacławski, wiceprezes ds. finansowych.

– Gaz ziemny będzie jednym z kluczowych źródeł energii w okresie przejściowym transformacji energetycznej w Polsce. Jego wykorzystanie pozwoli zmniejszyć emisje, przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności produkcji energii elektrycznej. Obecny kryzys energetyczny pokazuje jednak, że musimy coraz szybciej sięgać po nowe, innowacyjne źródła energii – powiedział wiceprezes Przemysław Wacławski.

PGNiG podkreśla, że wyzwania regulacyjne wynikające z porozumienia paryskiego i Europejskiego Zielonego Ładu rodzą potrzebę coraz większych inwestycji w niskoemisyjne projekty i technologie. – PGNiG dąży do tego, by stać się animatorem rynku biometanu w Polsce. Oczekujemy, że jego rozwój przyczyni się nie tylko do ograniczenia szkodliwych emisji, ale także do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i stabilizacji krajowego sektora rolnego – podkreślił Wacławski.

W przypadku wodoru PGNiG koncentruje się na projektach związanych z przesyłem paliwa za pośrednictwem istniejących sieci gazowych oraz jego podziemnym magazynowaniem w kawernach solnych, w których obecnie gromadzony jest gaz ziemny. – Posiadając w swoich strukturach operatora sieci dystrybucyjnej i systemu magazynowania gazu, dostrzegamy istotne przewagi konkurencyjne PGNiG w tym obszarze – powiedział wiceprezes.

Przemysław Wacławski odniósł się również do rekordowo wysokich cen gazu na rynku europejskim. Zaznaczył, że jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest historycznie niskie zapełnienie magazynów gazu na Starym Kontynencie oraz wciąż wysoki popyt na surowiec, który znacznie przewyższa podaż, ograniczaną zwłaszcza przez dominującego rosyjskiego dostawcę gazu na rynek europejski.

23. edycja Światowego Kongresu Naftowego odbyła się w dniach 5-9 grudnia 2021 roku w Houston.

PGNiG/Jędrzej Stachura

TGE jest jednym z sygnatariuszy porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu