24.03.2014 ALERT

24 marca 2014, 10:52 Alert
Alert

ENERGETYKA

Minister Cichocki chciał przywrócenia zapisów o NOKE

(GAZ ŁUPKOWY/CIRE)

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki zgłosił uwagi do ostatecznej wersji projektu nowelizacji prawa geologicznego i górniczego. Jego zastrzeżenia wzbudził między innymi pomysł likwidacji zapisów związanych z Narodowym Operatorem Kopalin Energetycznych – napisał serwis gazlupkowy.pl Jak napisał gazlupkowy.pl, Cichocki odniósł się między innymi do wprowadzenia w postępowaniu o koncesje węglowodorowe procedury „open door” i trybu bezprzetargowego, a także do wydłużenia do 3 lat okresu na przekształcenie „starego typu” koncesji w koncesję “nowego typu”.
Jego zdaniem należałoby jeszcze raz rozważyć sens dokonywania zmian w rozwiązaniach związanych ze sposobem wykonywania przez przedsiębiorców obowiązków koncesyjnych, niezbędne jest także wg jego oceny ponowne przeanalizowanie odstąpienia od obowiązku przekazywania interpretacji wyników badań próbek geologicznych. Szef Kancelarii poprosił też o ponowne rozważenie odstąpienia od zapisów powoływania NOKE – poinformował serwis. Ministerstwo Środowiska przyjęło zapisy dotyczące odstąpienia od procedury „open door” oraz trybu bezprzetargowego, ale jednocześnie nie zaakceptowało uwag Cichockiego dotyczących przywrócenia konieczności składania interpretacji danych geologicznych oraz powołania NOKE – napisał gazlupkowy.pl. – W celu należytego zabezpieczenia uprawnień Skarbu Państwa, jako właściciela złóż, przewidziano wzmocnienie uprawnień kontrolnych organów nadzoru górniczego oraz inspekcji ochrony środowiska poprzez zmianę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – argumentował cytowany przez serwis resort środowiska. Zdaniem urzędników Rady Ministrów projekt ustawy trafi do sejmu jeszcze w tym tygodniu – poinformował serwis gazlupkowy.pl.

Przeszukania w siedzibie centrali Naftohaz Ukrainy?

(ITAR TASS/NEWS UKRAINA/TERESA WÓJCIK/WOJCIECH JAKÓBIK)

W piątek 21 marca wg informacji policji w Kijowie przeprowadzono przeszukanie w biurze centrali Naftohaz Ukrainy przy ul. Bogdana Chmielnickiego. Kontrolowano i przejmowano dokumenty firmy.  Naftohaz Ukrainy jest przedsiębiorstwem branży ropy i gazu integrującym pionowo firmy zajmujące się poszukiwaniem, wydobyciem, tranzytem, przesyłem, przewozem oraz magazynowaniem ropy i gazu. Zrzesza największe firmy tej branży na Ukrainie.  Tymczasem minister energetyki Jurij Prodan zapowiedział, że cenę gazu na przyszły kwartał tego roku będzie negocjował pełniący obowiązki prezesa Naftogazu. Ma zostać wybrany do 26 maca. Jednocześnie Prodan spodziewa się, że Rosjanie ustalą cenę za 1000 m sześc. surowca na poziomie 386-387 dolarów. Ma ona uwzględniać tzw. porozumienia charkowskie w ramach których Ukraina otrzymała rabat na dostawy w wysokości $100/1000 m3 w zamian za przedłużenie możliwości stacjonowania Floty Czarnomorskiej na Krymie do 2047 roku. W zeszłym tygodniu Rosjanie anektowali Autonomiczną Republikę Krymu. Kijów i świat zachodni nie uznały aneksji. Ukraiński minister liczy na to, że dostawy gazu z Zachodu, złagodzą skutki podwyżki cen surowca z Rosji. Ocenia, że gaz rosyjski słany z Zachodu będzie kosztował $380-400/1000 m3. Zadeklarował, że jego kraj potrzebuje dostaw w rynkowych a nie politycznych cenach.

WoodMackenzie: Zakłócenie tranzytu gazu przez Ukrainę sprowokuje rozwój rynku LNG w Europie

(WOOD MACKENZIE/WOJCIECH JAKÓBIK)

Z analizy Wood Mackenzie wynika, że jeśli dojdzie do przerw w dostawach gazu z Rosji przez terytorium Ukrainy porównywalnego z tzw. wojną gazową z 2009 roku, doprowadzi to do rozwoju rynku gazu skroplonego w Europie. Stary Kontynent rozpocznie wtedy walkę o dostawy z rynkiem azjatyckim. Na potrzeby pracy analitycy założyli, że kryzys będzie trwał dwa miesiące na wiosnę 2014 roku lub pół roku w zimie 2014/2015. W wypadku krótszej przerwy kraje z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej będą zmuszone sięgnąć po alternatywne dostawy w małych ilościach a kraje zachodnie nie doświadczą problemów, ponieważ otrzymają dostawy przez Gazociąg Północny (Nord Stream). Jeżeli jednak dojdzie do dłuższych zakłóceń w tranzycie w okresie zimowym, ciasny rynek LNG na świecie spowoduje, że ceny spotowe gazu w Europie wzrosną do poziomu pozwalającego europejskim kupcom konkurować o dostawy LNG z Azjatami, którzy płacą obecnie najwięcej za dostawy tego surowca.

Litwa chce przejąć kontrolę nad gazociągami

(LITHAUNIAN TRIBUNE/WOJCIECH JAKÓBIK)

Obecnie litewskimi gazociągami zarządza konsorcjum z większościowymi udziałami rosyjskiego Gazpromu i niemieckiego E.on-u. Mniejszościowy pakiet akcji posiada Lietuvos Dujos. W ramach dostosowania sektora do zasad antymonopolowych Unii Europejskiej ma powstać niezależny operator sieci o nazwie Amber Grid. Ministerstwo energetyki Litwy planuje wtedy odkupić akcje od E.onu aby poprawić swoją pozycję w negocjacjach gazowych z Gazpromem. Wilno podkreśla, że nie zamierza zrywać rozmów w obliczy kryzysu na Ukrainie. Chce jednak zyskać nowe argumenty pozwalające na pozyskanie większych ustępstw ze strony Rosjan. Gazpromowi zależy na uruchomieniu tranzytu gazu przez Litwę do Obwodu Kaliningradzkiego. Tymczasem Litwini oczekują obniżenia cen gazu w ramach umowy gazowej. Trwa również śledztwo antymonopolowe Komisji Europejskiej przeciwko Gazpromowi. Komisja zarzuca gigantowi gazowemu nadużywanie swojej pozycji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym litewskim.

Firtasz wypuszczony za kaucją

(ITAR TASS/DPA/TERESA WÓJCIK)

W piątek 21 marca sąd w Wiedniu po sprawdzeniu pochodzenia pieniędzy przeznaczonych na kaucję zwolnił z aresztu Dmitrija Firtasza.  Kaucja w wysokości 125 mln euro została wpłacona wcześniej, ale sąd ich nie mógł przyjąć, ponieważ zachodziło podejrzenie, że środki te, to brudne pieniądze.  Firtasz został aresztowany w Wiedniu na podstawie wniosku FBI do austriackiego wymiaru sprawiedliwości o pomoc prawną. Ukraiński oligarcha jest podejrzewany w USA o przestępstwa prania brudnych pieniędzy, o korupcję oraz o współpracę z Siemionem Mogilewiczem.  Firtasz nie może opuścić Austrii przed orzeczeniem sądu wiedeńskiego w sprawie wniosku FBI i sprawdzenia zgodności z prawem tego orzeczenia przez austriackie ministerstwo sprawiedliwości. Zachodni analitycy cytowani przez agencję Bloomberg przekonują, że Firtasz może mieć cenną wiedzę na temat nieprawidłowości w handlu rosyjskim gazem za pośrednictwem spółki Gunvor związanej z prezydentem Władimirem Putinem. Ich zdaniem rosyjscy oligarchowie czerpali zyski z umów gazowych podpisywanych przez Gazprom, o czym wie prawdopodobnie Dmitrij Firtasz.

Sankcjonowany oligarcha zbuduje bułgarski odcinek South Stream

(NOVINITE/NOVATEK/WOJCIECH JAKÓBIK)

Własciciel Novateku Giennadij Timczenko, który znalazł się na liście rosyjskich oficjeli objętych sankcjami USA, będzie dopwoedzialny za budowę bułgarskiego odcinku Gazociągu Południowego (South Stream). Posiada on 63 procent akcji firmy Strojtransgaz, która prowadzi projekt. Timczenko jest jednocześnie właścicielem firmy Novatek, która konkuruje z Gazpromem. Po wprowadzeniu sankcji wartość jej akcji spadła o 12 procent.

Czarnomorskie złoża: Prace pod wodami Bułgarii i Rumunii, wokół Krymu stagnacja

(NOVINITE/BIZNESALERT/WOJCIECH JAKÓBIK)

Konsorcjum składające się z francuskiego Totalu, austriackiego OMV i hiszpańskiego Repsolu zwyciężyło w przetargu na poszukiwanie węglowodorów pod bułgarskimi wodami Morza Czarnego na koncesji Khan Asparuh. Firmy liczą na duże znalezisko, dlatego są gotowe zainwestować do miliarda euro. Z kolei rumuński Petrom i amerykański Exxon Mobil ogłosiły wstępne wyniki poszukiwań na czarnomorskich złożach Neptun, gdzie może znajdować się od 42 do 84 mld m3 surowca z potencjałem wydobywczym 6,5 mld m3 rocznie. Najgorzej rysują się w tym kontekście perspektywy eksploatacji na perspektywicznych złożach czarnomorskich w okolicach Krymu  anektowanego w zeszłym tygodniu przez Rosję. OMV, Exxon Mobil i Shell otrzymały prawo do tamtejszych koncesji. Niestety wskutek kryzysu na Półwyspie z przedsięwzięcia wycofał się już Shell. Pozostałe firmy czekają na rozwój sytuacji ale alternatywne złoża na wodach Rumunii i Bułgarii mogą skłonić je do opuszczenia koncesji znajdujących się obecnie pod kontrolą Rosji.

Europa odkłada rozmowy klimatyczne na później

(BUSINESS GREEN/WOJCIECH JAKÓBIK)

Grupy ekologów protestowały w Brukseli przeciwko skierowaniu na boczny tor rozmów na temat ambitnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej po 2020 roku. Szczyt Rady Europejskiej w Brukseli nie doprowadził do przyjęcia nowych celów klimatycznych na lata 2020-30 proponowanych przez Komisję Europejską (cel redukcji emisji 40 procent, 27-procentowy cel udziału OZE, zwiększenie efektywności energetycznej o 25 procent – cele wiążące łącznie kraje UE), co spotkało się z ostrą krytyką aktywistów.

Skutki sankcji wobec Rosji zależą od cen ropy i gazu

(ITAR TASS/OIL&GAS/TERESA WÓJCIK)

Agencja Ficht obniżyła prognozę ratingu Rosji z wiarygodnej na negatywną. Rosyjski minister finansów Anton Siłuanow w związku z tym ocenił, że zachodnie sankcje wobec Rosji mogą mieć negatywny wpływ na cenę papierów dłużnych Federacji Rosyjskiej oraz zwiększyć koszty kredytu. Przyznał on, że nałożenie sankcji oczywiście przyczynia się do negatywnego postrzegania gospodarki kraju Znalazło to odzwierciedlenie w prognozach agencji ratingowych.  Wszystko w praktyce będzie zależało od rosyjskich przychodów z eksportu ropy i gazu. Jeśli ceny w eksporcie się nie zmienią – możemy być raczej spokojni, możemy „kosztem dochodów budżetu z eksportu ropy i gazu poradzić sobie bez kredytów i sprzedaży obligacji rządowych na rynkach zagranicznych w 2014 r., Co innego, jeśli chodzi o kredyty i pożyczki na rynku krajowym, ale to już inna sprawa – uważa Siłuanow.

Sprzedano 6,4 mld m. sześc. gazu ze złoża Tamar

(GLOBES/REUTERS/TERESA WÓJCIK)

Grupa Delek poinformowała 23 marca b.r., że cała firma oraz jej jednostki poszukiwawczo-wydobywcze osiągnęła wysokie przychody i zyski za 2013 r., dzięki rozpoczęciu eksploatacji gazu ze złoża morskiego Tamar w kwietniu ub.r. Ze złoża zostało sprzedane 6,4 mld m. sześc. gazu i kondensatu. Partnerzy firmy Delek w Tamar to: amerykański koncern Noble Energy (NBL), Isramco Ltd (ISRA.L) oraz Alon Natural Gas Exploration Ltd. ( ALG). Przychody Delek wzrosły w 2013 r. o 78 proc. – z 98,2 mln dol. w 2012 do 174,9 mln dol. w 2013 r. Partnerzy w Tamar zatwierdzili projekt rozwoju wydobycia gazu ze złoża oraz rozszerzenia przepustowości przesyłu.

Irański gaz może zmienić rynek

(NATURAL GAS EUROPE/WOJCIECH JAKÓBIK)

Analitycy Natural Gas Europe przekonują, że jeśli sytuacja polityczna w Iranie ustabilizuje się na tyle, aby Teheran rozwinął eksploatację bogatych złóż gazu ziemnego, stanie się poważnym graczem na rynku gazowym na świecie. W ich raporcie można przeczytać, że ocieplenie relacji Zachód-Iran, które można zaobserwować w ramach platformy P5+1 negocjującej ograniczenie irańskiego programu atomowego, może doprowadzić do normalizacji relacji Teheranu z państwami zachodnimi i sprawi, że w przyszłości będą one sprowadzać irański gaz ziemny, a tym samym zmniejszą zależność od importu z Rosji i Norwegii.

Wytwarzanie konwencjonalnej  energii niszczy światowe zasoby wody

(AFP/BOSTON GLOBE/TERESA WÓJCIK)

Z okazji światowego dnia wody 22 marca ukazał się na stronie www.unwater.org tekst wskazujący na wzajemne zależności produkcji energetyki i zużycia wody. Wg danych raportu produkcja energii i jej przesył wykorzystują ogromne ilości wody, w sytuacji, gdy ponad 1 mld. ludzi na świecie nie ma dostępu do wody nadającej się spożycia. Na stronie podkreśla się, że jednym z podstawowych celów ONZ jest powstrzymanie humanitarnej katastrofy: braku wody, pożywienia i energii.  Przy tym ok. 8 proc. energii w skali globalnej zużywane jest wydobycie, uzdatnianie i transport wody do licznych konsumentów. Z drugiej strony ogromne ilości wody zdatnej do spożycia jest wydatkowane przy produkcji energii – zwłaszcza do chłodzenia w siłowniach jądrowych oraz w sektorach paliw kopalnych, zwłaszcza przy rafinacji i hydraulicznym szczelinowaniu. Dlatego tegoroczny dzień wody promuje, jako szczególnie ważny postulat rozwój energetyki opartej na OZE, zwłaszcza energetyki solarnej i wiatrowej przy maksymalizacji i szybkim wdrażaniu energetyki efektywnej. Drugim ważnym postulatem jest szybkie ograniczanie zużycia węglowodorów wytwarzaniu energii. Zastrzeżenia budzą też hydroelektrownie, jako urządzenia zaburzające obieg wody w naturze.  Postulaty światowego dnia wody są zbieżne z propozycjami polityki klimatyczno-energetycznej UE.

Zaczął się spór o wsparcie dla OZE w Kongresie USA

(FOX NEWS/TERESA WÓJCIK)

Pod koniec 2013 r. wygasły w USA ulgi podatkowe i subsydia dla sektora wytwarzającego „czysta energię”. W Kongresie, w senackiej komisji ds. finansów pojawiły się opinie, że takie ulgi i subsydia są dla gospodarki zbyt kosztowne, a jednocześnie poważnie zniekształcają rynek energii. W obronie kontynuacji finansowego wsparcia dla tego sektora grupy kongresmenów z Izby Reprezentantów i z senatu – prawie wyłącznie demokratów – starają się przekonać, że sektor OZE, szczególnie energetyka wiatrowa i solarna, stworzyły wiele miejsc pracy i odgrywają poważną rolę w wytwarzaniu energii.  „Energetyka wiatrowa jest bezpieczna i przewidywalna i warto w nią inwestować w długiej perspektywie – piszą w liście otwartym senatorowie Partii Demokratycznej. Podobny list do szefa Izby Reprezentantów Johna Boehnera wystosowało 118 członków tej Izby. Ulgi podatkowe dla sektora energii odnawialnej zostały w USA wprowadzone w 1992 r. ( t.zw. Energy Policy Act). Według obliczeń wspólnej komisji Kongresu ds. podatków obecnie przedłużenie tych ulg będzie kosztować budżet federalny 6 mld USD rocznie. Senator Lamar Alexander, republikanin ze stanuTennessee zdeklarowany przeciwnik ulg podatkowych i subsydiów nazywa je „kolosalnym, nieuzasadnionym marnotrawstwem dolarów podatnika w czasach bardzo dużego długu publicznego”. Alekxander dowodzi, że subsydia i ulgi są tak wielkie, że niektóre elektrownie wiatrowe oddają swoją energię prawie za darmo, co jest nieuczciwą konkurencją dla innych sektorów wytwarzania energii. Po ponad 20 latach istnienia sektora OZE powinien on mieć na tyle dojrzałe technologie, aby nie korzystać z uprzywilejowania kosztem innych sektorów i podatników – uważa Alexander. Tymczasem Amerykańskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej naciska na rozszerzenie ulg i subwencji dla farm i elektrowni wiatrowych.

INFRASTRUKTURA

Co dalej z Aleją Wielkiej Wyspy?

(UM Wrocław)

Jest orzeczenia SKO w sprawie decyzji środowiskowej dla Alei Wielkiej Wyspy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odrzuciło skargi złożone w tej sprawie przez stowarzyszenie Akcja Park Szczytnicki i utrzymało w mocy decyzję środowiskową zezwalającą na budowę drogi. Aleja Wielkiej Wyspy to pomysł nowego połączenia ulic Krakowskiej i Mickiewicza wraz z mostami przez Odrę i Oławę. Droga pozwoli odciążyć z ruchu zabytkowy most Zwierzyniecki i przebiegającą przez środek Parku Szczytnickiego ulicę Mickiewicza. Miasto od kilku lat pracuje nad projektem. Sprawa robi się coraz pilniejsza, ponieważ w związku z rozbudową Hali Stulecia i budową Afrykarium-Oceanarium we wrocławskim ogrodzie zoologicznym można spodziewać się rosnącego zainteresowania tym rejonem miasta.

Duże zmiany na pięciu ulicach

(UM Wrocław)

Do 24 marca drogowcy planują zainstalować nowe oznakowanie na pięciu ulicach. Niektóre zmienią status, na innych zmieni się organizacja ruchu. Większość zmian wprowadzana jest na wnioski rad osiedli. Na pierwszy ogień idzie ulica Duńska. Tam do jutra stanie kilka znaków zakazu parkowania, pojawią się praktycznie na całej długości ulicy. Chodzi głównie o to, aby zapobiec zostawianiu aut po obu stronach chodnika, by nie blokowały przejazdu.
Na zlecenie ZDiUM drogowcy do 24 marca mają zamontować też znak zakazu wyprzedzania na ulicy Pęgowskiej w Świniarach. W tym samym terminie na ulicy Olszewskiego (na odcinku od ul. Abramowicza do ul. Piramowicza) pojawią się znaki informujące o radarowej kontroli prędkości.

Wrocławski Rower Miejski: Nextbike wygrał przetarg

(UM Wrocław)

Za 497 tys. zł firma Nextbike (ta, która do tej pory zarządzała systemem Wrocławskiego Roweru Miejskiego) będzie przez cały najbliższy sezon dbać o wypożyczalnię jednośladów. Urząd Miejski właśnie rozstrzygnął przetarg. Ceny i zasady pozostają bez zmian. Sezon rowerowy rusza 1 kwietnia. Przypomnijmy. Przetarg obejmuje obsługę wypożyczalni, ale też usługi towarzyszące – typu konserwacja i naprawy sprzętu przez najbliższy sezon, który trwa od kwietnia do końca listopada 2014 roku. Miasto udostępni na potrzeby zwycięzcy przetargu 140 sztuk rowerów oraz 17 stacji rowerowych o pojemności 210 stojaków i 17 paneli.

Solaris dostarczy nowe autobusy dla Wrocławia

(UM Wrocław)

Firma Solaris Bus&Coach, przy współpracy z bankiem Millenium dostarczy 57 nowych, niskopodłogowych i klimatyzowanych autobusów dla MPK Wrocław. Miejski przewoźnik skorzystał z rozszerzonej opcji w przetargu, i do 45 wstępnie zamawianych autobusów, dodał jeszcze 12 dodatkowych. Pojawiło się ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dziesięcioletnią dzierżawę nowych pojazdów dla mieszkańców Wrocławia. Solaris, jako jedyny złożył ofertę. Spełniała ona wszystkie wymogi formalne. Chodzi o 57 nowych autobusów Solaris Urbino w wersji 12-metrowej i 18-metrowej, za kwotę 77,5 mln. zł brutto. Do Wrocławia trafi 45 krótkich wozów i 12 przegubowych. Zastąpią najbardziej wysłużone pojazdy MPK marki Ikarus i Jelcz.

Przebudowa torowisk w al. Piastów: koleje zmiany w organizacji ruchu

(UM Szczecin)

Wprowadzono kolejne zmiany w związku z przebudową torowisk w al. Piastów. Otwarte dla ruchu zostały skrzyżowania: al. Piastów z ul. Narutowicza i ul. Ku Słońcu oraz przejazd przez al. Piastów na wysokości ul. Pułaskiego. Zamknięty dla ruchu jest przejazd przez Plac Kościuszki w kierunku centrum miasta. W kierunku Dworca Głównego autobusy linii 75, 521 i 527 kursują przez torowisko tramwajowe. Kolejne zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową torowisk planowane są w nocy z 21 na 22 marca i dotyczyć będą zmian na skrzyżowaniu al. Piastów z ul. Jagiellońską oraz al. Bohaterów Warszawy z ul. Jagiellońską.  Przebudowa torowisk w al. Piastów to jeden z elementów wartego ok. 45 mln zł kontraktu.

Tramwaj Fordon: Slalomem, ale po dwóch pasach. Raport z budowy nr 4

(UM Bydgoszcz)

Koryto pod tramwaj na Wyścigowej coraz dłuższe, pojawiają się pierwsze krawężniki, wyrosła kolejna podpora – sprawdź co dzieje się na największym placu budowy w Bydgoszczy. W ostatnich dniach powstają kolejne elementy nowego układu drogowo-komunikacyjnego wokół pętli na Wyścigowej i stacji Bydgoszcz Wschód. Przy ul. Lewińskiego gotowa jest pierwsza podpora od strony północnej. Zabetonowano też przyczółek. Budowa kolejnych podpór będzie wiązała się z tymczasową zmianą geometrii ul. Lewińskiego. Ulica będzie w kilku miejscach lekko zakrzywiona tak, by można było budować kolejne elementy estakady.  Kierowcy pojadą slalomem jednak cały czas będą funkcjonować dwa pasy ruchu (po jednym w każdym kierunku).

Transport szynowy górą

(UM Toruń)

Trwająca w Toruniu budowa nowej linii tramwajowej to ewenement w skali kraju.

Niewiele miast w Polsce decyduje się na tak skomplikowane inwestycje, jak wprowadzenie w istniejący schemat ruchu nowej linii tramwajowej. Toruń postawił na transport szynowy, bo jest to ekonomiczna i przyjazna środowisku forma komunikacji zbiorowej i jako taka jest wspierana przez UE. Co za tym idzie, miasto, wykładając własne fundusze, może liczyć na spore dofinansowanie projektów tramwajowych. Łącznie koszt projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013” oszacowano na kwotę 84 mln 784 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne do 2015 r. wyniesie 42 mln 135 tys. zł, natomiast wkład własny Gminy Miasta Toruń – 42 mln 649 tys. zł.

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Kościuszki

(UM Katowice)

Od poniedziałku 24 marca ulica Kościuszki od Dworcowej do Batorego będzie wyłączona z ruchu samochodowego, pozostaną jedynie dojazdy konieczne do posesji i zaopatrzenie. Ruch tramwajowy będzie odbywał się ulicami Jana, Kochanowskiego (wahadłowo), Plac Miarki i dalej w kierunku Brynowa. Przewiduje się, że przebudowa ulicy potrwa do 31 sierpnia 2014 r.
Również od poniedziałku 24 marca na kolejnym odcinku ul. Kościuszki od ul. Szeligiewicza do autostrady A4 zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Ruch od centrum pozostanie bez zmian tzn. będzie możliwa jazda na wprost w kierunku Brynowa, w prawo w ul. Poniatowskiego i w lewo w ul. Szeligiewicza. Całkowite zakończenie tego odcinka przewidziano do 31 lipca 2014 r.

PLK doskonali bezpieczeństwo z Akademią Obrony Narodowej

(PKP PLK)

„Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym” było tematem konferencji naukowej. Spotkanie zorganizował Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Celem konferencji była ocena stanu i określenie kierunków działań, zapewniających bezpieczeństwo w transporcie kolejowym oraz ocena przygotowania infrastruktury kolejowej do zadań w sytuacjach kryzysowych. Rozważano też możliwości prowadzenia symulacji z wykorzystaniem aplikacji komputerowych w zakresie bezpieczeństwa na kolei.

Krótsza podróż koleją z Inowrocławia do Jabłonowa Pomorskiego

(PKP PLK)

Rewitalizacja trasy Inowrocław – Toruń – Jabłonowo Pomorskie prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe sprawi, że już pod koniec roku pasażerowie będą szybciej podróżowali koleją pomiędzy tymi miastami. Docelowo w 2015 roku czas przejazdu skróci się o ponad 20 minut. Inwestycja nie tylko przyśpieszy podróż, ale i podwyższy jej bezpieczeństwo. Wymiana torów, rozjazdów, elementów sieci trakcyjnej, remonty wiaduktów i przepustów usprawnią ruch kolejowy z Inowrocławia do Jabłonowa. Pociągi pasażerskie przyśpieszą do 120 km/h. Rewitalizacja pozwoli na przywrócenie parametrów technicznych linii, które zapewni odnowiona infrastruktura kolejowa na odcinku o łącznej długości 92 km.

Parowozy z Wolsztyna nadal mogą wozić pasażerów

(PKP CARGO)

Spółka PKP CARGO gotowa jest do przedłużenia umowy na świadczenie usług przewozu trakcją parową na linii Leszno-Wolsztyn. Decyzja o ewentualnym zawieszeniu wykonywania tego połączenia trakcją parową jest decyzją operatora przewozów na terenie województwa wielkopolskiego, czyli urzędu marszałkowskiego. Obecna umowa wygasa z końcem marca. 10 marca br. doszło do spotkania przedstawicielami urzędu marszałkowskiego z reprezentantami spółki PKP CARGO S.A., na którym zostały zaprezentowane możliwe propozycje wzajemnej współpracy gwarantującej utrzymanie Parowozowni w Wolsztynie jako jedynego działającego obiektu tego typu w Polsce, unikalnego zabytku w skali światowej.

PKP LHS inwestuje w budowę drogi do stacji Zamość Bortatycze LHS

(PKP LHS)

Spółka PKP LHS podpisała umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej do stacji Zamość Bortatycze LHS”. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. Łączny koszt inwestycji, który spółka poniesie z własnych środków finansowych, to ponad 4 mln złotych. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do stacji Zamość Bortatycze LHS” rozpocznie się w najbliższych dniach przekazaniem wykonawcy placu budowy przez spółkę PKP LHS. Inwestycja spółki PKP LHS obejmuje budowę drogi na odcinku ok. 1,2 km, o szerokości 7m wraz z utwardzonymi poboczami po obu stronach jezdni, których szerokość wynosi 0,75m.

Otrębusy – dewastacja automatu biletowego

(WKD)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dewastacją automatu biletowego na przystanku osobowym Otrębusy do odwołania zostaje zawieszona możliwość nabycia na tym przystanku biletów za pośrednictwem tego urządzenia.

Automat biletowy uległ całkowitej dewastacji i nie nadaje się do dalszego użytkowania. Urządzenie zostało wyrwane wraz z betonowym zakotwieniem z nawierzchni peronu i przemieszczone poza jego obręb. Operator urządzeń, Mennica Polska S.A., w możliwie najkrótszej pespektywie czasowej powinien dostarczyć i zainstalować nowy automat biletowy. Za wszelkie wynikłe z tego tytułu utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę PKP PLK S.A. na decyzję Prezesa UTK, utrzymującą w mocy decyzję o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenia obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

(UTK)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie skargi PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z 20 listopada 2013 r. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 21 października 2013 r. utrzymującą w mocy decyzję Prezesa UTK z 10 sierpnia 2013 r. nakładającą na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. karę pieniężną za stwierdzone naruszenia obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, tj. sporządzenie dokumentu przewozowego, w którym nie jest zawarta inna wymagana informacja oraz za dopuszczenie do pozostawienia środka transportu przewożącego towary niebezpieczne bez wymaganego nadzoru. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PKP PLK jako niezasadną.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie nieprawidłowośc stwierdzonych na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków

(UTK)

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków. Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości do 30 listopada 2014 r. Nieprawidłowości polegały na niespełnieniu przez PKP PLK warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego poprzez: niedokonanie niezwłocznego usunięcia usterek stwierdzonych w czasie prowadzonych przez zarządcę pomiarów i badań, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu pociągów, eksploatowanie torów o wysokim stopniu degradacji.

Rozpoczęła się wspólna akcja edukacyjna UTK i SOK na przejazdach

(UTK)

Urząd Transportu Kolejowego we współpracy ze Strażą Ochrony Kolei rozpoczął akcję edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa, na 18 wybranych przejazdach kolejowo-drogowych.

Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych wynikają głównie z powodu błędów popełnianych przez kierowców i pieszych, którzy naruszają obowiązujące zasady bezpieczeństwa i przepisy. W ramach kampanii opracowano ulotki dedykowane dla kierowców, które są przekazywane przez pracowników Urzędu Transportu Kolejowego i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei podczas akcji informacyjno-profilaktycznych organizowanych na przejazdach. Akcja będzie przeprowadzana w wybrane niedzielne popołudnia, w  róznych lokalizacjach na terenie całego kraju i potrwa do 11 maja br.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania „sygnałów zastępczych” na liniach kolejowych nr 171 i 657

W wyniku przeprowadzonej kontroli PKP PLK prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na liniach kolejowych nr 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik oraz nr 657 Katowice Szopienice Północ – Katowice Muchowiec. Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości do 14 sierpnia 2014 r. Naruszenie przepisów polegało na niespełnianiu przez zarządcę warunków technicznych, których celem powinno być utrzymanie elementów infrastruktury kolejowej, zapewniające bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego podczas wjazdów na posterunek odgałęźny Stawiska.

Modlinbus zwiększa częstotliwość z Łodzi

(Port Lotniczy Modlin)

Od 16 kwietnia ModlinBus zwiększa ilość połączeń do Łodzi z 3 do 4 dziennie. Czas przejazdu między Łodzią a Lotniskiem Warszawa/Modlin wynosi ok. 2 godz. 45 min.

Bezpośrednie połączenia między Łodzią a Lotniskiem Warszawa/Modlin, przewoźnik ModlinBus realizuje od stycznia br.

Na 10 dni Ryanair przenosi loty z Łodzi do Modlina

(Port Lotniczy Modlin)

Operujące na naszym lotnisku linie lotnicze Ryanair poinformowały, że w dniach 5-14 maja 2014 r., z powodu prowadzonych robót na drodze startowej portu lotniczego w Łodzi, wszystkie rejsy będą realizowane do/z Lotniska Warszawa/Modlin. Dla lotniska oznacza to dodatkowych 40 operacji lotniczych na trasach do: East Midlands, Londynu-Stansted, Dublina, Oslo Rygge. Od 16 kwietnia ModlinBus zwiększa ilość połączeń do Łodzi z 3 do 4 dziennie. Czas przejazdu między Łodzią a Lotniskiem Warszawa/Modlin wynosi ok. 2 godz. 45 min. Bezpośrednie połączenia między Łodzią a Lotniskiem Warszawa/Modlin, przewoźnik ModlinBus realizuje od stycznia br.

Uwaga Pasażerowie! Prace modernizacyjne torów

(Port Lotniczy Modlin)

Koleje Mazowieckie informują, że z uwagi na prace modernizacyjne prowadzone przez PKP PLK do 26 kwietnia 2014 r., pociągi lotniskowe – oznaczone „KML” – do i z Modlina rozpoczynają i kończą bieg na stacji Warszawa Wschodnia. Na Lotnisko Chopina kursować będą wyłącznie pociągi SKM linii S2 oraz S3. Pasażerowie chcący dojechać do stacji Warszawa Lotnisko Chopina mogą przesiąść się: na stacji Warszawa Wschodnia do pociągu SKM linii S2 jadącego bezpośrednio na lotnisko, w inny pociąg KM jadący do stacji lub przez stację Warszawa Zachodnia i dalej w pociąg SKM linii S2 lub S3; na stacji Warszawa Gdańska do metra: odbyć przejazd na odcinku Dworzec Gdański – Centrum i dalej z Warszawy Śródmieście pociągami KM do stacji Warszawa Zachodnia.

Częściej z Wrocławia do Dublina

(UM Wrocław)

Linie lotnicze Ryanair ogłosiły, że zwiększają liczbę lotów z czterech polskich lotnisk do Dublina. Zmiany wejdą w życie wraz z zimowym rozkładem lotów na przełomie października i listopada. Wtedy z Wrocławia do stolicy Irlandii polecimy aż pięć razy w tygodniu. W poniedziałek, środę, czwartek, piątek i niedzielę. – Wyjątkowo wcześnie ogłaszamy rozkład lotów na zimę do stolicy Irlandii, aby pozwolić pasażerom z dużym wyprzedzeniem zaplanować podróż. Tym bardziej, że bilety są dostępne w sprzedaży już od dziś – mówi Katarzyna Gaborec z Ryanair. Z okazji ogłoszenia dodatkowych częstotliwości lotów z Polski do Dublina Ryanair ogłasza wyprzedaż  100,000 miejsc już od 19.99 euro na podróż w kwietniu i maju.

Ryanair zwiększa częstotliwość połączeń do Dublina

(Port Lotniczy Kraków)

Linia lotnicza Ryanair ogłosiła zwiększenie częstotliwości połączeń do Dublina w sezonie zimowym 2014/2015. Zimą tego roku irlandzki przewoźnik zwiększy częstotliwość połączeń z Kraków Airport do Dublina z dotychczasowych sześciu do dziewięciu rejsów tygodniowo. Bilety są już w sprzedaży. Dublin to stolica i największe miasto w Irlandii. Miasto położone jest na wschodnim wybrzeżu Irlandii. Rzeka Liffey dzieli Dublin na dwie części: robotniczą – North Side oraz nowoczesną South Side. Dublin to główny ośrodek administracyjny, przemysłowy Irlandii, w którym znajduje się też wiele muzeów, galerii sztuki oraz terenów rekreacyjnych.

Informacja nt. dofinansowania zakupów sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej

(ULC)

Urząd Lotnictwa Cywilnego uprzejmie informuje, że w 2014 r. nie będzie realizowane dofinansowanie zakupów sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej, o którym mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, ze względu na niewystarczający poziom środków finansowych znajdujących się w dyspozycji ULC w roku bieżącym.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Teresa Wójcik, Wojciech Jakóbik, Maciej Pawlak