6.08.2013 ALERT

6 sierpnia 2013, 09:37 Alert

ENERGETYKA

Blackouty w Polsce już w latach 2016-17

(CIRE)

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Gospodarki opublikowało dokument pn. „Sprawozdanie w wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej”. Opracowanie dotyczy lat 2011 i 2012, ale przedstawiono w nim również prognozy na lata kolejne, z których między innymi, iż w okresie od 2016 do 2017 roku istniej duże ryzyko wystąpienia deficytu mocy w szczycie zimowym i letnim. Przy przyjętych założeniach odnośnie wycofywanych mocy oraz budowy nowych mocy wytwórczych autorzy opracowania wyliczyli, że deficyt mocy dyspozycyjnej w szczycie zimowym w 2015 roku wyniesie ok. 95 MW, w 2016 roku – 800 MW, a rok później ok. 1100 MW. W przypadku szczytu letniego na 2016 rok prognozuje się deficyt mocy na poziomie ok. 520 MW, w kolejnym roku ok. 680 MW, a w 2018 r ok. 30 MW. Autorzy sprawozdania obawiają się iż, ryzyko wystąpienia niedoborów mocy dyspozycyjnej w najbliższych latach, szczególnie w okresie 2016-2017, jest realne.

Znów korupcja w sektorze łupkowym

(CIRE)

Siedem osób, w tym troje b. pracowników resortu środowiska, oskarżyła prokuratura w sprawie korupcji przy udzielaniu koncesji na poszukiwania gazu łupkowego w Polsce. Grozi im do 8 lat więzienia. Nie przyznają się do winy. Sprawę wykryła ABW, m.in. dzięki podsłuchom. Zarzuty dotyczą m.in. trojga osób zatrudnionych w Ministerstwie Środowiska i trojga osób prywatnych działających na rynku poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego. Wobec całej siódemki łącznie sformułowano 11 zarzutów o charakterze korupcyjnym.

Lotos otrzymał dwie nowe koncesje

(PAP/JOANNA DOBOSZ)

Ministerstwo Środowiska udzieliło spółce Lotos Petrobaltic dwóch nowych koncesji – Słupsk W i Słupsk E – które znajdują się w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Informację tę podało przedsiębiorstwo w swoim komunikacie. Ujawniono też, że łączna powierzchnia udzielonych koncesji wynosi ponad 2100 kilometrów kwadratowych. Udostępniono je Lotosowi na okres trzech lat. W 2012 roku grupa Lotos Petrobaltic wydobyła około 260 tysięcy ton ropy.

Trwa audyt w Klaipedos Nafta

(!%MIN/SEBASTIAN CIASTOŃ)

Wyniki rozpoczętego niedawno niezależnego audytu w państwowym przedsiębiorstwie Klaipedos Nafta mogą przesądzić o przyszłości prezesa spółki, Rokasa Masiulisa – donosi portal 15min. Informacje te zdaje się potwierdzać doradca litewskiego ministra energetyki, Daiva Rimasauskaite, który stwierdził, że niezależny audyt efektywności operacyjnej ma na celu określenie skuteczności niektórych transakcji spółki. Głównym przedmiotem zainteresowania – zdaniem Rimasauskaite – będą transakcje zawierane na dużą skalę, co szczególnie rodzi wątpliwości wśród opinii publicznej. Do takich inwestycji należy m.in zakup pływającej jednostki regazyfikacji Storage, którego budowa trwa właśnie w Korei Południowej. Źródła zbliżone do rządowych potwierdzają, że planowany termin zakończenia audytu to koniec sierpnia.

Bułgarzy dyskutują o bezpieczeństwie w sektorze węglowym

(NOVINITE/SEBASTIAN CIASTOŃ)

Brak odpowiednich środków do monitorowania i nadzorowania realizacji umów koncesyjnych – zdaniem Eugeniusza Kanewa – jest główną przeszkodą dla prawidłowego funkcjonowania sektora górnictwa i zagrożeniem dla bezpieczeństwa jego pracowników. Od kilku dni w Bułgarii trwa debata związana z procesem przyznawania koncesji po tragicznym wypadku w kopalni Oranovo, w którym zginęło 4 górników. W reakcji na zaistniałe wydarzenia Ministerstwo Energetyki wstrzymało koncesje dla tej  spółki do czasu przeprowadzenia czynności zgodnie z wymogami ustawowymi. Kolejnym mankamentem systemu – zdaniem eksperta – pozostaje podział przyznawanych koncesji. Zgodnie ze statystykami zaledwie 10 koncesji z około 680 jest w posiadaniu inwestorów zagranicznych. Uważa się, że to właśnie oni posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji długoterminowych umów. Kenew podkreśla, że Bułgaria nie dysponuje obecnie odpowiednim zapleczem eksperckim do monitorowania i kontroli realizacji umów koncesyjnych. Działania kontrolne ograniczają się zazwyczaj do konieczności przygotowania sprawozdań z podjętych działań przygotowanych przez koncesjonariusza. Według Kenewa rozwiązaniem problemu może być centralizacja kontroli nad przyznanymi koncesjami, co powinno zapewnić lepszą jakość i wydajność przy niższych kosztach w trakcie ich wydawania.

Łupkowe protesty w Wielkiej Brytanii niepokoją Downing Street

(GUARDIAN/FINANCIAL TIMES/OIL PRICE/WOJCIECH JAKÓBIK)

Greenpeace zbadał, ze ziemia 28 z 62 parlamentarzystów brytyjskich posiadających grunty na południu Wielkiej Brytanii znajduje się na terenie koncesji na poszukiwanie węglowodorów w złożach niekonwencjonalnych. Z tego powodu wielu torysów może wyłamać się z polityki przychylnej rozwojowi sektora prowadzonej przez konserwatywny rząd. George Osborne – również poseł konserwatywny – przekonuje, że załamanie tej polityki i nie skorzystanie z dobrodziejstw łupkowej rewolucji przez Wielką Brytanię byłaby wielką stratą dla tego kraju. Na jego terenie pojawiają się coraz intensywniejsze protesty przeciwko odwiertom łupkowym. Mieszkańcy Balcombe zablokowali prace Cuadrilli na odwiertach w pobliżu ich miejscowości. Pomimo protestów, firma rozpoczęła już pracę. W mediach trwa wojna informacyjna na temat gazu łupkowego. Downing Street przyznaje, że zrobiło zbyt mało w zakresie polityki informacyjnej na ten temat. Rząd przedstawił niedawno propozycję ulg podatkowych dla wiercących firm.

Szybka rewolucja łupkowa nie do powtórzenia poza USA

(NATURAL GAS EUROPE/WOJCIECH JAKÓBIK)

Według BG Group rozwój sektora łupkowego na skalę taką, jak w USA, w innych częściach globu jest niemożliwy. Będzie on trwał dłużej w Europie i Chinach. Analitycy grupy twierdzą, że w krótkim okresie nie można spodziewać się dużej fali poszukiwań. Zauważają, że rozwój sektora w Chinach będzie nieco szybszy, niż w Europie ale gaz łupkowy będzie tam konkurował z dostawami LNG.

 

INFRASTRUKTURA

GDDKiA zapłaci za pracę poszkodowanym przez Alpine Bau. Pierwsze wypłaty już w sierpniu br.

(www.gddkia.gov.pl)

28 wniosków na około 9 mln zł złożyli przedsiębiorcy, którzy pracowali przy kontynuacji budowy autostrady A-1 odc. Świerklany – Gorzyczki i nie otrzymali zapłaty od Alpine Bau. Trwa weryfikacja wniosków. Pierwsze wypłaty już w sierpniu br. Trwa przyjmowanie wniosków o zapłatę należności za zrealizowane i odebrane prace na kontynuacji budowy autostrady A-1 odc. Świerklany – Gorzyczki, którym nie zapłacił główny wykonawca.

Start BellToll

(www.edroga.pl/BellToll)

Narodowy Elektroniczny System Poboru Opłat na terenie Republiki Białorusi wystartował 1 sierpnia br. Poborem opłat objętych obecnie jest 815 km dróg. BelToll to system elektronicznego poboru opłat, który zastąpił dotychczasowy pobór manualny. Oparty jest na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu (DSRC) umożliwiającej uiszczanie opłaty za przejazd bez konieczności zatrzymywania się w punktach poboru opłat.

Obwodnica Jarosławia: jest zgoda na unijne dofinansowanie projektu

(www.edroga.pl/MRR)

Komisja Europejska notyfikowała kolejny duży projekt realizowany w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Na podstawie jej decyzji został zatwierdzony unijny wkład finansowy w budowę obwodnicy Jarosławia w wysokości niemal 74 mln euro. Projekt „Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa” został ukończony i obwodnica została oddana do użytku w 2012 r.

Posiedzenie Komitetu EASA w Brukseli                     

(www.ulc.gov.pl)

W Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu EASA pod przewodnictwem Komisji Europejskiej z udziałem delegacji państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obserwatorów. Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad szeregiem projektów rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej z obszaru bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Podczas spotkania Polskę reprezentował wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. standardów lotniczych Piotr Kasprzyk.

Projekt zmian przepisów dotyczących praw pasażerów linii lotniczych

(www.ulc.gov.pl)

W Radzie Unii Europejskiej rozpoczęły się intensywne prace nad zmianą przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, będące wynikiem przedstawienia przez Komisję Europejską projektu zmian tych rozporządzeń w marcu tego roku.  Dotychczas w Brukseli odbyły się cztery spotkania z udziałem ekspertów ULC.

Opracowanie na temat emisji spalin z silników lotniczych

(www.ulc.gov.pl)

W związku z rosnącym znaczeniem zagadnień związanych z ochroną środowiska w lotnictwie przedstawiamy kolejną porcję informacji, tym razem na temat emisji substancji z napędów lotniczych. Poprzednie opracowania, które przedstawialiśmy na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dotyczyły przyczyn powstawania smug kondensacyjnych oraz problematyki uciążliwości akustycznych.

 

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Joanna Dobosz, Wojciech Jakóbik, Patrycja Olszamowska, Maciej Pawlak