Abgarowicz: W PKP S.A. spółka TK Telekom nie miała szans na rozwój

21 listopada 2014, 14:00 Infrastruktura

PKP SA otrzymała list intencyjny, w którym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) wyraził zainteresowanie udziałem w finansowaniu transakcji zakupu udziałów TK Telekom przez potencjalnych inwestorów – wszyscy zainteresowani inwestorzy będą mieli zapewniony równy dostęp do takiego finansowania. Finansowanie przez EBOiR będzie zależne od osiągnięcia satysfakcjonujących uzgodnień między stronami oraz uzyskania zgody kredytowej komitetu inwestycyjnego Banku – poinformowała spółka PKP SA. 

– Wydarzenie to mocno wzmacnia pozycję przeznaczonej do prywatyzacji spółki TK Telekom na rynkach finansowych i gospodarczych. Bowiem udział takiego banku jak EBOiR stanowi gwarancję realizacji tego projektu z punktu widzenia biznesowego – przekonuje w rozmowie z naszym portalem sen. Łukasz Abgarowicz (PO), członek senackiej komisji gospodarki narodowej.

Jego zdaniem w spółce TK Telekom istnieje duży potencjał rozwoju. Zaś w skostniałej strukturze PKP SA spółka ta nie ma wystarczających szans na rozwój.

– A dysponuje przecież sieciami światłowodowymi, okablowaniem, będzie świadczyć swoje usługi kolei na zasadzie outsourcingu. Będzie jednocześnie – co istotne – świadczyć swe usługi na rynku – twierdzi dalej Łukasz Abgarowicz. – Szczególnie dziś, gdy otwarty dostęp przez internet jest coraz bardziej zagrożony. Wobec tego uważam, że bardzo wiele instytucji będzie się posługiwało sieciami rozległymi, przynajmniej w części swej działalności. Bo banki muszą się przecież komunikować ze swymi klientami także przez internet. Ale wewnętrzne oparcie działalności o sieci rozległe, zamknięte – niedostępne z zewnątrz, stanowi gwarancję utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

Zdaniem senatora spółka TK Telekom dodatkowo dysponuje usługami sieci pakietowej, prawdopodobnie jako pierwsza w Polsce, ponadto szybkimi łączami. Może to mieć istotne znaczenie dla podniesienia bezpieczeństwa w biznesie, zwłaszcza finansowym.

– Uważam, że TK Telekom ma takie usługi do zaoferowania – kontynuuje Abgarowicz. – Łącznie z faktem, że spółka ta dysponuje liniami dostępowymi powinno to sprawić, że w wyniku jej prywatyzacji na rynku telekomunikacyjnym pojawi się ważny gracz.