ACER wydał decyzje dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi

22 lipca 2019, 08:30 Alert
energia linie energetyczne energetyka
fot. Pixabay

18 lipca br. ACER opublikował dwie decyzje dot. odwołania od decyzji Agencji w połączonych sprawach dotyczących stosowania kodeksu CACM.

CACM stanowi wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, określające podstawowe zasady przydziału zdolności przesyłowych w ramach hurtowych rynków krótkoterminowych (w ramach Rynku Dnia Następnego i Rynku Dnia Bieżącego). Wymagania te obejmują opracowanie metodologii obliczania zdolności (CCM – capacity calculation methodology) w każdym regionie wyznaczania zdolności (CCR – capacity calculation regions).

Jedna z decyzji dotyczy niemieckiej Federalnej Agencji Sieci (Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahne). W decyzji tej ACER zwrócił uwagę na problem przeływów kołowych. Agencja wskazuje, że ilość przepływów kołowych na połączeniach międzysystemowych między Niemcami, a krajami sąsiednimi w Europie Północnej znacznie przekracza poziomy występujące na innych granicach europejskich, poważnie ograniczając handel energią elektryczną na tych granicach i znacznie zmniejszając dostępne moce. Dotyczy to przepływów w tym samym kierunku co przepływy handlowe, z obszarów o cenach niższych do obszarów o cenach wysokich – z Niemiec do Belgii, Holandii i Polski. Decyzje z 18 lipca br. wydała Rada Odwoławcza ACER w składzie: Andris Piebalgs (Przewodniczący), Walter Boltz (Sprawozdawca) oraz Miltos Aslanoglou, Yvonne Fredriksson, Jean-Yves Ollier i Mariusz Swora (Członkowie).

CIRE.PL